محسن هاشمی: تابلوی میدان جمهوری اسلامی دقیقا مشخص نیست چه زمانی نصب شده؛ قیافه تابلو مشکوک است / از روحانی و جهانگیری می‌خواهم اجازه دهند روابط دولت و شهرداری ترمیم شود و کدورت‌ها کنار برود

[ad_1]

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای رفع کدورت دولت و شهرداری در دوره جاری مدیریت شهری تلاش می‌کنیم.بهبود وضعیت شهرداری و دولت جزو وظایف رئیس شورا است که قطعا در یک سال باقی مانده سعی می‌کنم این رابطه بین شهرداری و دولت را که کمی هم خدشه دار شده مجددا برقرار کنم و شاهد باشیم که حناچی مجددا به جلسات هیات دولت برود.

[ad_2]

Source link