محققان ایرانی: تولید حسگری برای ردیابی ویروس کرونا کمتر از ۵ دقیقه

[ad_1]

محققان کشور برای تشخیص سریع ویروس کووید-19 موفق به عرضه حسگری شدند که کمتر از 5 دقیقه این ویروس را ردیابی می کند و به گفته ی مجری این طرح نتایج به دست آمده امید بخش بوده از این رو این حسگر به منظور ارزیابی و تولید به وزارت بهداشت ارسال شده است.

[ad_2]

Source link