مخالفت کمیسیون آموزش با حذف آزمون استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون با طرح حذف آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مخالفت شد.

[ad_2]

Source link