مدل موفق مردم فیزیولوژی تعالی

[ad_1]

چه ما در مورد یک شخص خاص ؟ به یاد داشته باشید که یکی از چیزهایی که کلیدی است که درایو یک فرد رفتار ایالات متحده است که آنها تجربه می کنند.

افراد موفق در درجه اول به این دلیل که به مدبر متحده است. مردم انجام راه آنها را از آنجا که ایالات متحده آنها را تجربه.

برای مثال اگر شما می خواستم به یک مدل قدرتمند سخنران عمومی این امر می تواند بهترین به مدل است که فرد و دولت است. بنابراین شما بیش از حد احساس خواهد شد همان سطح از اعتماد به نفس و قدرت و قادر به بیان خود را در یک اندازه و پویا راه است.

اگر شما می خواستم به یک مدل بسیار موثر فروشنده شما می دانید شما باید به مدل است که فرد دولت از اعتماد به نفس و جاذبه – هر دو کسانی که برنده متحده قادر می سازد که او را به عجب و متقاعد کردن مشتریان خود را.

راه برای انجام این کار به مدل خود فیزیولوژی!

به عبارت دیگر اگر شما مدل فیزیولوژی کسی که بسیار عالی است در چیزی است که شما بلافاصله شیر را به آن فرد قدرتمند دولت است. نه تنها این, اما به طور موثر انجام شود حتی شما می توانید شیر را به آن شخص داخلی re-ارائه!

پس چگونه شما انجام این کار ؟

خوب اول شناسایی یک فرد است که بسیار عالی در یک مهارت خاص و یا رفتار است که شما می خواهید به نمایشگاه.

برای مثال این فرد می تواند پویا سخنران عمومی, فروشنده, تصمیم ساز و یا ارتباط برقرار.

بعدی, مشاهده, کاملا, چگونه این فرد صحبت می کند (لحن خود را) چگونه این فرد حرکت خود را بیان صورت راه این فرد تنفس تمرکز خود را در چشم و حرکات خود.

چه شما و سپس انجام دهید این است که به تصور کنید که شما گام به بدن این فرد است. بله! شما تصور کنید که شما را تبدیل به این فرد! بنابراین دفعه بعد شما باید برای رفتن بر روی صحنه به ارائه سخنرانی شما مدل که فرد فیزیولوژی دقیقا!

شما صحبت می کنند راه آنها صحبت می کنند و حرکت راه حرکت آنها اتخاذ بدن همان ژست ها و حرکات. اگر شما انجام این کار شما می خواهد دسترسی به همان قدرتمند متحده که فرد تجربه و همچنین تولید همان رفتاری نتایج!

در واقع ما استفاده می شود به انجام این کار زمانی که ما بچه ها بود. ما نام این بازی-بازیگری. و این است که چگونه کودکان یاد بگیرند که خود را به شکل رفتارهای شخصی با رعایت و ناخودآگاه مدلسازی بزرگسالان اطراف آنها را.

هنگامی که شما یک بچه بود شما نمی تظاهر به یک عمل یا یک ستاره فیلم ؟ آیا تا به حال تصور کنید خودتان را به Superman, Wonder Woman رمبو و یا جیمز باند ؟

شما تصور که شما یک یا بیشتر از آنها و شروع به اقدام مانند آنها خود را با استفاده از ‘لوازم’ (خیالی سلاح) حتی رفتن تا آنجا که به لباس آنها را دوست دارید ؟

آنچه که ما را درک نمی کنند این است که ما مدل سازی الگوهای تعالی (و یا در غیر این صورت!) در افرادی که ما آنها را تحسین.

متاسفانه ما گفته شد که آن را کودکانه و که ما در حال احمقانه است. از این رو یکی از طبیعی ترین مهارت های قدرتمند ما در اوایل یادگیری هرگز ادامه داد: برای توسعه و مورد استفاده در زندگی بزرگسالان است.

یک اصل اساسی است که همه ما باید همان مغز و اعصاب. اگر آن را ممکن است برای دیگران ممکن است برای شما! آن است که تنها یک سوال از استراتژی است. به عبارت دیگر با مدلسازی کسی استراتژی شما می توانید تکرار این نتایج را تولید می کنند.

[ad_2]