مدیریت پروژه – نور در مسیر بحرانی

[ad_1]

مرموز مسیر بحرانی مفهوم به نظر می رسد برای قرار دادن مدیران پروژه در مشکل و به خصوص آنهایی که تازه کار. اما اگر کسی را فقط چند دقیقه از وقت با ارزش خود را به پرداخت نزدیک توجه به آن چیزهایی که می تواند تا حد زیادی روشن تر.

منبع

به منظور پاک کردن همه چیز ما نیاز به یک پس زمینه دانش است. در کوتاه مدت آن تمام شده با روش مسیر بحرانی (CPM) یک الگوریتم برای برنامه ریزی فعالیت در یک پروژه. این روش مورد استفاده در این پروژه برنامه ریزی فاز و اساسا آن نیاز به ساخت یک مدل از این پروژه است که شامل:

  • لیست فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل این پروژه (با نام مستعار ساختار شکست کار تعریف شده در برنامه ریزی پروژه فاز)
  • مدت زمان تخمین زده شده برای این فعالیت ها
  • این وابستگی بین وظایف

نمایش گرافیکی

دو امکان وجود دارد به ارائه ساختار ایجاد شده با توجه به CPM: فعالیت بر روی فلش و فعالیت در گره. پر استفاده ترین نمایندگی امروزه فعالیت در گره. فعالیت های ارائه شده به عنوان گره و هر گره شامل مدت که فعالیت در حالی که وابستگی ارائه شده به عنوان فلش که در آن نوک پیکان امتیاز به جانشین در حالی که دم به سلف.

تا حدی یک نمودار گانت نیز می تواند در نظر گرفته به عنوان یک CPM ارائه اگرچه یکی از پیچیده تر.

مسیر بحرانی

به سادگی قرار دادن آن توسط تمام وظایف است که تعیین تاریخ پایان پروژه. وظایف از این مسیر هستند به نام وظایف مهم است. اگر هر یک از این وظایف است که به تعویق افتاد و سپس تاریخ پایان پروژه همچنین می تواند به تاخیر افتاد. اما نه همه وظایف از پروژه در مسیر بحرانی. این اتفاق می افتد با توجه به این شل از پروژه. شل است مقدار زمان یک کار را می توان بدون تاخیر غیر مستقیم تأثیر تاریخ پایان پروژه. مسیر بحرانی روش این است که به سادگی یک روش برای شناسایی تمام وظایف است که به طور مستقیم تحت تاثیر تاریخ پایان پروژه.

استفاده در پروژه ردیابی فاز

هنگامی که مدیر پروژه ایجاد طرح پروژه و مسیر بحرانی شناسایی شده است همه چیز به پایان رسید. در طول ردیابی فاز از این پروژه تغییرات ممکن است رخ دهد و این ممکن است تحت تاثیر قرار CP. به همین دلیل مدیران باید همیشه نگه داشتن چشم بر روی مسیر بحرانی و تکامل آن. حتی کوچکترین تغییر در مدت یک وظیفه به طور کامل می توانید آن را تغییر دهید.

برنامه های تولید شده با استفاده از روش مسیر بحرانی است که اغلب بیش از حد دقیق به دلیل برآوردهای استفاده می شود برای محاسبه آن است. برای پروژه های با سطح بالاتری از عدم اطمینان را در خود تکامل یک جایگزین بهتر راه حل این است که این پروژه ارزیابی و بررسی روش (PERT). پرت تنوع در تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی است که اجازه می دهد تا طیف وسیعی از مدت زمان مشخص شده برای هر فعالیت. برای استفاده از آن مدیر باید برآورد کوتاهترین که به احتمال زیاد و طولانی ترین زمانی که یک فعالیت می تواند به کامل است.

[ad_2]