مدیر – مرجع ‘پنجم انضباط Fieldbook” توسط پیتر سنگه

[ad_1]

این متفاوت است از تکرار از کتاب اصلی ‘پنجم و انضباط‘, (هر دو توسط پیتر سنگه) – به خودی خود یک کتاب دستیابی به موفقیت.

کار سنگه ایجاد شده در Fieldbook نسخه عملی است و آیا قادر با تمرکز بر تمرینات فردی به عنوان گسترده طیف وسیعی از مدیریت برنامه های کاربردی که شما می تواند نیاز. من فکر می کنم آن را یک جهش پیش از, اصلی, به همین دلیل.

که می شود گفت برخی وجود دارد تا به امروز مناطقی که تکامل یافته اند, مانند, مثلا, برنامه ریزی جانشینیاما با آرایه وسیعی از قطعات در این کتاب بسیاری از این پوشش داده خواهد شد خاموش به هر حال.

برای هر کسی که می خواهد هر دو یک شیب در کارنامه و همچنین به عنوان یک پیشگامانه کتابچه جامع این کتاب باید در کتابخانه خود را به خوبی در خدمت شما برای کل مدیریت خود را حرفه ای.

اگر شما آن را خرید در آمازون قرار داده نمی با تعداد صفحات. اگر شما آن را خرید (پس از تلاش برای آن را انتخاب کنید تا!) در یک کتابفروشی نمی شود خاموش توسط این وزن!

اگر شما آن را یک ماژول در یک زمان شما را پیدا خواهد کرد آن را ملاحظه ای خواندنی و سرگرم کننده – اما من نمی خواهد تلاش برای به عنوان خوانده شده همه چیز در یک بروید – فقط وقت خود را.

لذت بردن از پیچهای تودرتوی اطراف آن واقعا شگفت انگیز به عنوان خوانده شده!

[ad_2]