مذاکره آمریکا و عراق در بغداد؛ آیا این مذاکرات ایران را هدف گرفته؟

[ad_1]

طبق آنچه یک مسئول بلند پایه عراقی در گفتگوی تلفنی با العربی الجدید متذکر شد، امروز دو طرف روی یک رابطه مشخص و واضح تکیه دارند که هر یک از طرف‌ها می‌داند چه می‌خواهد. این مسئول تاکید می‌کند که پرونده‌هایی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مختلفی است، که طبیعتا یکی از آن‌ها کلیدی برای توافق کامل یا به نتیجه رساندن نهایی مذاکره در خصوص پرونده حضور آمریکا در عراق و نفوذ ایران در این کشور عربی می‌شود.

[ad_2]

Source link