مرحله اول کمک های ایران به بیروت امروز ارسال می شود / آمادگی برای پذیرش مجروحان لبنانی

[ad_1]


رئیس جمعیت هلال احمر ایران با بیان این که مرحله اول کمک های ایران به بیروت تا آخر وقت ارسال میشود، اضافه کرد: ایران برای پذیرش مصدومان انفجار بیروت آمادگی دارد.

[ad_2]

Source link