مرگ ۴ هزار نفر در کشور در اثر سوءمصرف مواد مخدر / افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر جمع آوری شده از سه ماه به یکسال

[ad_1]

سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که سالانه ۴۵۰ هزار نفر در جهان در اثر مصرف یا سوءمصرف مواد مخدر می‌میرند، گفت: در کشور ما نزدیک به ۴ هزار نفر سالانه در اثر مصرف یا سوءمصرف مواد می میرند.

[ad_2]

Source link