مسعود مهرابی مدیر مسئول ماهنامه فیلم از دنیا رفت

[ad_1]

مسعود مهرابی مدیر مسئول ماهنامه فیلم، مولف کتاب های سینمایی و مورخ سینما درگذشت.

[ad_2]

Source link