مشاور امنیت ملی آمریکا: دنبال تنبیه چین بابت شیوع کرونا نیستیم

[ad_1]

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته دولت این کشور به دنبال تنبیه چین به دلیل ادعا‌ها درباره نقش این کشور در شیوع ویروس کرونا نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا اضافه کرد: «کاری که رئیس‌جمهور ترامپ در حال بررسی آن است ادامه سیاستی است که او در پیش گرفته- او می‌خواهد همان سیاستی که تا به حال اجرا کرده را اجرا کند یعنی داشتن یک رابطه منصفانه و دوجانبه با چین.»

[ad_2]

Source link