مفاهیم شما نیاز به دانستن در مورد نمونه سازی سریع

[ad_1]

نمونه سازی سریع نشان دهنده آن است که نسل به صورت خودکار از اشیاء با استفاده از جامد به شکل آزاد ساخت. ابتدا از این مفهوم در دهه 1980 شاهد تولید انواع مختلف مدل به عنوان نمونه بخش است. سریع نمونه سازی مفهوم گسترش یافته در سراسر حوزه های مختلف و ویژگی های در برنامه های متعدد. نمونه سازی سریع نیز معمولا مورد استفاده در ساخت دامنه که در آن مفهوم است که مورد استفاده برای تولید قطعات با کیفیت نسبتا پایین آمار و ارقام. در هنر نیز این مفاهیم استفاده می شود به عنوان مثال توسط مجسمه سازان به تولید و طراحی پیچیده و اشکال است که به معنای برای هنرهای زیبا نمایشگاه.

نمونه سازی سریع است که بر اساس مجازی طرح های گرفته شده از کامپیوتری طرح و یا طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) از نزدیک مربوط به انیمیشن, نرم افزار مدل سازی. مفاهیم نمونه سازی سریع خواهد بود سپس تبدیل مجازی طرح به نازک افقی مقطع که پس از آن منجر به ایجاد مقاطع در مکان های فیزیکی. این ایجاد شده در پی تا به یک نقطه که در آن تمام مدل کامل است.

در نمونه سازی سریع, افزودنی ساخت تسهیل خواندن داده ها از یک CAD نقشه کشی با دستگاه. دستگاه خواهد شد و سپس به لایه بندی فرایند که در آن یا پودر ورق یا مواد مایع در لایه پی در پی. این است که چگونه یک مدل در واقع تولید شده از یک سری از مقطع تضمینی. امکان سنجی روش این است که این لایه انجام می شود که در مکاتبات با مجازی مقطع از مدل CAD به ارمغان آورد با هم و مخلوط به طور خودکار برای تولید شکل نهایی. یکی از جنبه های قابل توجه از افزودنی تکنولوژی است که پویایی آن است که می تواند مورد استفاده برای تولید هر شکل و هندسی از ویژگی های.

در نمونه سازی سریع اصطلاح ‘سریع’ استفاده می شود نسبتا. واقعیت این است که این نسل از مدل مورد نظر با روش های موجود و روش بحث می تواند ساعت ها یا حتی کشش به تعداد روز در پشت سر هم با این روش به تصویب رسید و همچنین اندازه و پیچیدگی مدل مورد نظر. اصطلاح ‘سریع’ است که در نتیجه استفاده می شود در یک نسبی حس با توجه به اینکه افزودنی فن آوری می تواند در برخی از نمونه توان به تولید مورد نظر مدل در ساعت اما دوباره آن را بستگی به نوع یک ماشین استفاده می شود به اندازه مدل در تمرکز و همچنین تعدادی از مدل های تولید شده به طور همزمان در مورد مدل های مختلف تولید.

Convectional تزریق شناخته شده است به بیشتر مقرون به صرفه به خصوص در تولید محصولات پلیمری در حجم بزرگ است. در انتهای دیگر افزودنی تکنولوژی نیز شناخته می شود سریع و مقرون به صرفه در موارد که در آن وجود تولید نسبتا مقادیر کمی از قطعات. قابل توجه شایستگی نمونه سازی سریع است که آن را فعال کرده و طراحان نیز موضوع و یا مفهوم مدل سازی تیم ها برای تولید قطعات و یا قطعات و همچنین مفاهیم تضمینی با استفاده از راحت و قابل حمل اندازه رومیزی پرینتر. چاپ و طراحی فن آوری های فراوان در بازار و در عین حال نمونه سازی سریع cashes در محاسن اثربخشی هزینه و سریع چاپ قرار داده و حق بیمه کیفیت است که به طراحان و مفهوم توسعه دهندگان واقعی حس و نمایندگی خود را از مدل های طراحی.

[ad_2]