مقام آمریکایی از شرکت در تحقیقات در زمینه «هواپیمای اوکراینی» خبر داد

[ad_1]

سخنگوی سازمان ایمنی حمل و نقل غیرنظامی آمریکا از تداوم حضور نمایندگانی از سوی این سازمان به عنوان کشور سازنده هواپیما، در تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی خبر داد.

[ad_2]

Source link