من بیش از حد لود به نام شکست

[ad_1]

یوسف تا به حال یک رویا یک رویا است. او از ترس به اشتراک گذاری این رویای خود را با پدر و برادر و این عمل تنها منجر به یک واکنش خود به خود. او به بردگی فروخته شد و دشمن تلاش همه او می تواند به خنثی کردن او را از دستیابی به رویای خود را. اما واقعیت این بود – یوسف بیش از حد لود به سرخوردگی شود. حتی در گودال تاریکی او برگزار شد به رویای خود را. سمت راست وجود دارد در مصر او را هرگز از دست تمرکز کردم یا سرخورده حتی در حالی که در زندان و اراده قوی و ایمان به خدا در زمان او را به تاج و تخت است.

دوست عزیز شما بیش از حد لود به سرخوردگی شود. هیچ مرد متولد شده از یک زن می تواند نا امید طرح خدا برای زندگی خود را. ترکیب نیروهای تاریکی ممکن است سعی کنید به آن را انجام دهد اما هیچ یک از آنها وکیل می تواند ایستادن. آن است که تنها زمانی که ما سعی می کنیم که شکست اجتناب ناپذیر می شود. یک مرد می تواند یک بار شکست دو بار یا سه بار اما زمانی که او/او همچنان به حرکت در مسیر خدا مقدر کرده است برای او/او, موفقیت, می شود مطمئن شوید.

هنگامی که به عقب نشستن و تعمق در منابع عظیم هدیه و استعدادهای که سپرده شده است در هر فرد بر روی زمین را به من می دهد برخی از لرز به خصوص زمانی که من دیدن برخی از افراد با دادن شل و ول بهانه که چرا آنها نمی توانند موفقیت در زندگی است. پول و عدم آموزش و عدم فرصت و یا تماس با ما می تواند به توقف یک مرد که مصمم است برای رسیدن به مقصد خود در زندگی است.

زندگی همه چیز در مورد انتخاب و تصمیم گیری ما را روزانه است. ما جمعی انتخاب و تصمیم گیری در زندگی این است که یک تابع از ما موفقیت یا عدم موفقیت در این زندگی. شما معمار از ثروت خود را و یا بدبختی بر اساس چگونه شما را به استفاده از منابع در اختیار خود دارند.

دیوید آمد چهره به چهره با بی ذوق غول – جالوت و کل اردوگاه اسرائیل شد ترس زمانی که آنها را دیدم کمی دیوید تلاش برای انجام آنچه آنها می تواند رسیدن به. آنها به دنبال در بیرون, اما خدا سپرده چیزی در داخل. دیوید متوجه عالی قدرت خدا در زندگی خود و به چالش کشیده جالوت به جلو آمده. نتیجه نهایی پیروزی برای اسرائیل در حالی که فلسطینیان فرار در شرم بعد از خود قهرمان کشته شده اند.

هرگز به شما اجازه می دهد تا هر کسی, سرکوب, هدیه, استعداد و یا منابع است که خدا سپرده در شما. بیشتر سوء استفاده از ما را به خدا بیشتر از خود فراوان فضل را به او سپرده در ایالات متحده است. شما بیش از حد لود به نام شکست!

[ad_2]