موافقت کلی تیم‌های سری A. با پروتکل بهداشتی جدید دولت ایتالیا

[ad_1]

تمام تیم‌های حاضر در رقابت‌های سری A. با پروتکل بهداشتی اعلام شده، موافقت کردند. با ایجاد پروتکل جدید از این به بعد ۲ تست در ۲۴ ساعت ابتدایی و سپس هر ۴ روز یک بار تست کرونا انجام می‌شود. همچنین هر ۱۴ روز یک بار، آزمایش خون در دستور کار قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link