موفقیت با هوش هیجانی

[ad_1]

هوش هیجانی توانایی به رسمیت شناختن درک و مدیریت احساسات خود و احساسات افراد دیگر در راه مثبت است. امروز ما به وضوح می توانید ببینید که تنها “کتاب هوشمند” و داشتن هوش بالا هوش یا IQ را تضمین نمی کند موفق و شاد و برآورده زندگی است. وجود دارد بسیاری از مردم در تمام نقاط جهان که بسیار درخشان آکادمیک اما بی منطق در برخورد با مردم و موفقیت در محل کار یا در روابط شخصی خود را. علمی هوش کافی نیست خود را در آن به موفقیت در زندگی است. IQ می تواند کمک به شما در کار و کسب و زندگی, اما آن را نشان نمی دهد شما چگونه به یک زندگی. وقتی که می آید به شادی و موفقیت در زندگی, هوش هیجانی کمک می کند تا شما ایجاد روابط قوی تر موفق در کار و رسیدن به زندگی حرفه ای خود را و اهداف شخصی.

عاطفی مردم هوشمند قادر به تشخیص خود به خود حالت احساسی و عاطفی متحده از دیگران و به عنوان یک نتیجه از اتصال آنها به راحتی با مردم است. بنابراین آنها برقراری ارتباط بهتر, فرم, قوی, روابط, رسیدن به موفقیت بیشتر در کار و انجام بیشتر منجر شود زندگی. است درست بود زمانی که او گفت: “در دهه گذشته یا بیشتر علم با کشف مقدار زیادی در مورد نقش احساسات در زندگی ما است. محققان دریافته اند که حتی بیشتر از ضریب هوشی و عاطفی خود آگاهی و توانایی برای رسیدگی احساسات خود را تعیین موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی از جمله روابط خانوادگی.”

هوش هیجانی شامل پنج جزء اصلی یعنی خود آگاهی و خود تنظیم, انگیزه همدلی و مهارت های اجتماعی. سه صلاحیتهای درون شخصی و نگرانی توانایی خود را به دانستن و مدیریت کنید. همدلی و مهارت های اجتماعی هستند بین شخصی شایستگی ها و نگرانی های خود را و توانایی برای تعامل و همراه با دیگران است. بهتر است خود را داخل مهارت های شخصی آسان تر از آن می شود به بیان خود را از این میان ، تسلط بر این مهارت ها اجازه خواهد داد که شما را به یک زندگی بهتر و شادتر و موفق تر و انجام زندگی.

خود آگاهی است که اولین مولفه های هوش هیجانی است. آن است که توانایی به دانستن است که احساسات شما احساس هستند و به همین دلیل است. هنگامی که شما را در درک احساسات خود را آسان تر است برای شما را به ایمان و احساسات خود را کنترل و جلوگیری از احساسات خود را از حاکم شما. شما نیز با اعتماد به نفس تر به عنوان شما اجازه نمی دهد احساسات خود را خارج از کنترل است. بودن خود آگاه همچنین قادر می سازد شما را صادقانه به خودتان نگاه کنید و بهتر دانستن نقاط قوت خود و نقاط ضعف و کار در این مناطق برای رسیدن به نتایج بهتر برای خود و دیگران.

خود تنظیم است که توانایی خود را برای کنترل احساسات و انگیزه های را انتخاب کنید و احساسات است که شما می خواهید به تجربه به جای اینکه قربانی هر چه احساسات بوجود می آیند. هنگامی که شما قادر به مدیریت عاطفی خود را دولت می شود آن را آسان تر برای شما را به فکر می کنم قبل از شما عمل می کنند و این به شما مانع از ساخت و ضربه بی دقت تصمیم گیری. این مهارت همچنین اجازه می دهد تا شما را به تبدیل منفی خسته کننده احساسات به مثبت تر و سازنده آنهایی که

سومین مولفه های هوش هیجانی با انگیزه است. این است که در مورد استفاده از احساسات خود را به باقی می ماند مثبت و ماندگار به جای منفی و بدبین. هنگامی که شما درجه بالایی از هوش هیجانی شما تمایل به بسیار با انگیزه مولد و کارآمد در همه چیز انجام می دهند. شما همچنین با استفاده از خود احساسات مثبت به اقدامات مناسب برای ادامه و رسیدن به اهداف خود حتی در صورت قابل توجهی سختی یا دشواری است.

همدلی است که چهارمین عنصر از هوش هیجانی است. آن است که توانایی به راستی تشخیص و درک احساسات و نقطه نظر مردم در اطراف شما. همدلانه مردم معمولا دارای توانایی برای گوش دادن موثر و با دقت به دیگران و به طور معمول عالی در مدیریت روابط بهبود ارتباطات و ایجاد اعتماد و مربوط به دیگران است.

پنجمین مولفه های هوش هیجانی است که مهارت های اجتماعی. عاطفی مردم هوشمند خوب مهارت های اجتماعی و عالی هستند در ایجاد و حفظ روابط است. هنگامی که شما به شدت عاطفی هوشمند شما دیگر تمرکز بر روی موفقیت خود را و شما همیشه باید از دیگر منافع در ذهن است. شما همیشه ترویج یک محیط که در آن مردم با یکدیگر همکاری به جای رقابت با یکدیگر و شما همیشه به دیگران کمک به توسعه و رشد است.

امروز هوش هیجانی کلیدی برای موفقیت در زندگی و خبر خوب این است که هر چه واقعی خود را به سطح هوش هیجانی شما می توانید آن را بهبود بخشد بهترین راه خود را به توسعه مهارت های عاطفی است که از طریق عمل است. سپس شما می توانید تبدیل شدن به کارآمد تر در شناخت و مدیریت احساسات خود را به عنوان به خوبی به عنوان احساسات دیگران و یک زندگی شادتر و موفق تر و انجام زندگی. همیشه به یاد داشته باشید کلمات عاقل از Daniel Goleman که گفت: “آنچه واقعا مهم برای موفقیت, شخصیت, شادی و زندگی طولانی دستاوردهای قطعی است مجموعه ای از مهارت های عاطفی – EQ خود را – و نه فقط صرفا توانایی های شناختی است که در حال اندازه گیری معمولی تست IQ.”

[ad_2]