موفقیت به این معنا نیست غیاب شکست

[ad_1]

موفقیت یک صدای شیرین به گوش و لذت بخش آن است که اگر زمانی در اوراق قرضه از اخلاق و صداقت. موفق داستان دلگرم کننده است و به طور موثر به بهبود شخصیت فردی یا گروهی. آن نیاز به تلاش های dedications عزم و اراده به دنبال راه موفق شخصیت.

جالب است توجه داشته باشید آنچه ادوارد سعادت می گوید: “موفقیت به این معنا نیست که عدم شکست و آن را به معنی دستیابی به اهداف نهایی. به این معنی برنده از جنگ هر نبرد.” اما آن را نیز تاسیس بدیهی است که موفقیت نمی آید بدون شکست. هر چند تمرکز بر شکست می تواند منجر به موفقیت بیش از حد بزرگ تکیه بر سوابق موفق می تواند منجر به شکست بیش از حد.

بسیار عمیق و تفکر برانگیز نقل قول کرده است بسیار زیاد تاثیر آن دسته از افرادی که به دنبال مشاوره در کلیت با صداقت. این افکار و انگیزه فقط نمی آیند به ذهن بدون توانایی و قابلیت اعتماد و اطمینان به درک و اجرا موثر است. کمی انحراف از تفکر و انگیزه می تواند متفاوت اثرات.

در feudalist جامعه فاصله میان باید و باید-نهاست بسیار بزرگ که دارای ترجمه شده به گروه های مختلف شدند. پایه ارزش های انسانی را نه تنها سرکوب و خرد بلکه تضمین است که به معنی رسیدن به زندگی مناسب و معقول است را تکذیب کرد. طنز این است که در این دوران مدرن ترین تحت توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه جمعیت شامل تحت ممتاز از لحاظ اقتصادی عقب مانده و اجتماعی محروم مردم که رنج می برند بیشتر است. نتیجه این است که خرد کردن استعدادهای بسیاری از افراد که در غیر این صورت می توانست تبدیل به موثر فرد موفق, خانواده ها و سازمان ملل. اما کسانی که دارای استعدادهای عزم و شور و اشتیاق می تواند رسیدن به ارتفاعات سرگیجه از تعالی و موفقیت است. اکثر شخصیت های بزرگ متره; ورزشکاران و محققان و دانشمندان و غیره. از بسیار فروتن پس زمینه.

من نتیجه گیری با تاکید بر این که اجازه دهید که آتش را در درون خود باید ادامه یابد و همچنین باید تشویق شود به طوری که نسل جوان باید اکسل قادر به ساخت یک موفق به خوبی تحصیل کرده و آگاه ملت است.

[ad_2]