موفقیت مفهوم – باور

[ad_1]

وجود دارد بسیاری از عناصر که ایجاد موفقیت است. اعتقاد خود یک جزء کلیدی احتمالا عامل اصلی بالاتر از همه دیگران است. زمانی که فکر کردن در مورد تبدیل شدن به یک کارآفرین شروع یک کسب و کار و یا گسترش کسب و کار شما در حال حاضر خود این منطقه است که باید در اوایل.

بدون باور به خود, شما محکوم به فنا هستند قبل از اینکه شما آغاز خواهد شد. اگر شما اعتقاد ندارند در محصول یا خدمات شما است, آن را بسیار دشوار است اگر نه غیر ممکن است برای موفقیت در این تلاش است. این غیر معمول نیست به گوش کارآفرینان می شود دولت که آنها را به یک سطح پایین اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس است. متاسفانه این طریق خود را از طریق تن صدا تردید در هنگام صحبت کردن و یا زبان بدن است. گاهی اوقات شما منتشر می کنند و هر سه به طور کامل تاکید بر عدم اعتقاد خود محصول و یا خدمات خود را.

در نظر بگیرید می شود کارآفرین به دنبال تامین مالی یک سکوت شریک یا سرمایه گذار. زمانی که عدم اعتماد به نفس می آید و آن دشوار خواهد بود برای آنها را به خود را واگذار زمان و پول یا تخصص به کسی است که قادر به نمايش و نشان دادن اعتقاد به ایده های خود را.

یک تفاوت وجود دارد بین “من باور من می تواند موفق باشد” و “من در مجموع اعتقاد که من موفق خواهد بود.” به جای بیان کرد که شما باور شما می توانید شما باید دولت و نمایشگاه است که شما می دانم شما می توانید. اقدامات نیز به شخص شما در حال صحبت کردن با این که آیا شما فکر می کنم و یا شما می دانید.

کل و unfaltering اعتقاد خود یکی از آجر که به صورت پایه از ساختمان موفقیت است. در نظر گرفتن این دو سناریو:

  1. شما فقط طراحی و توسعه یک محصول جدید است که به اعتقاد شما تغییر خواهد کرد چگونه مردم را به انجام کسب و کار. وجود دارد کمی از شک در ذهن خود را که مردم آن را در آغوش. شما همچنین مطمئن شوید که از مهارت های زبان خود را بنابراین شما دریغ هنگامی که شما به بازار هدف خود را. آنها با شنیدن ناامنی در صدای خود را که باعث می شود آنها فکر می کنم شما واقعا لازم نیست که کل اعتقاد در محصول خود را و یا پتانسیل خود را برای موفقیت است.
  2. این محصول جدید شما توسعه یافته است پایان همه و همه از راه مردم خواهد شد انجام کسب و کار. شما در مجموع اعتقاد به محصول و همچنین شما می توانید کل باور را در خودتان. شما می دانید که مردم می خواهید برای یادگیری در مورد آنها را می خواهید به آن را خرید و آنها می خواهند به انجام کسب و کار با شما.

این است همان شخص و همان محصول اما کاملا متفاوت نتیجه. کامل و تزلزل اعتقاد را در خودتان باعث می شود تمام تفاوت در زمانی که به دنبال موفقیت است.

[ad_2]