موفقیت می آید از داخل

[ad_1]

موفقیت چیزی است که ما احساس در داخل زمانی که ما فکر می کنم ما در مورد کمک به جامعه است. موفقیت می کند از افراد دیگر عناوین و یا شهرت. ما می توانیم همه این چیزها و هنوز هم احساس مانند چیزی از دست رفته است. در گاهی اوقات ما احساس ناراضی صرف نظر از آنچه ما انجام داده اند.

من فکر می کنم که این چیزی است که مسیح به معنای زمانی که او گفت در انجیل توماس “پادشاهی که در داخل از شما … و هنگامی که شما به خودتان می دانید و سپس شما تبدیل خواهد شد شناخته شده … اما اگر شما نمی خواهد آمد به می دانم که شما ساکن در فقر و آن را به شما است که در آن فقر است. “بدون در نظر گرفتن چگونه یک خانه و یا چگونه بسیاری از اتومبیل های ما خود ما هنوز هم ممکن است زندگی در فقر دولت از ذهن و نیاز به چیز دیگری. اگر ما don't پیدا کردن یک راه برای یادگیری است که موفقیت می آید از داخل و سپس ما مطمئنا پروژه خود ما فقر دولت از ذهن بر دیگران.

نکته زیبا در مورد داخل کردن موفقیت این است که همه ما می تواند آن را انجام دهد. اگر چه همه ما متفاوت شروع و در پایان امتیاز همه ما می تواند به ایجاد موفقیت و شادی در زندگی ما است. بنابراین صرف نظر از جایی که هستیم و آنچه ما انجام می دهند ما می توانیم همه شکستن که فقر طرز فکر که محروم می سازد ما از شادی و موفقیت با وجود دستاوردهای ما به سادگی بپذیریم که موفقیت می آید از درون.

اجازه دهید's شکل که در آن ما در حال حاضر که در آن ما می خواهیم برای رفتن به بعدی تا کنون که بدون از دست دادن نگه دارید که خوب احساس درونی ما سهم و موفقیت بدون در نظر گرفتن چگونه کوچک آنها ممکن است. اجازه دهید's انجام این کار و من می دانم که ما را واقعا خوشحال و موفق است. ما دیگر مجبور به زندگی با فقر ذهنیت فاقد چیزی بودن یا نیاز به چیزی خارج از خودمان است.

در حال حاضر نوجوانان, بروید, یادگیری منجر شود و ذخیره کردن راه برای یک دنیای بهتر برای همه ما. همیشه به یاد داشته باشید که موفقیت می آید از درون. و یک بار دیگر با تشکر از شما در پیشبرد برای همه است که شما انجام دهد و تمام است که شما را انجام خواهد داد …

[ad_2]