موفقیت می کند't حادثه اتفاق می افتد

[ad_1]

اکثر دانش آموزان می خواهید به موفقیت در کالج. آنها می دانند که موفقیت خود را در کالج می تواند منجر به موفقیت در حرفه خود و در زندگی است. اما موفقیت توسط حادثه اتفاق نمی افتد. هنوز نه هر دانش آموز آماده پذیرش این واقعیت است.

متاسفانه برخی از دانش آموزان از آن اشتباه است. آنها به دانشگاه آمده با تنها هدف از داشتن برخی از سرگرم کننده است. البته این یک انتخاب است که می تواند دانش آموزان را. اما سرگرم کننده باید فقط یک طرف سود کالج خود را تجربه. راه اندازی حرفه خود باید تمرکز اصلی خود را. اگر آنها خود را ترک کالج عملکرد و اهداف شغلی به شانس موفقیت بعید است که به دنبال.

دانش آموزان don't به طور مداوم به خوبی انجام شده توسط حادثه. هیچ کس ندارد. بنابراین اگر دانش آموز's هدف این است که به زمین کار می پردازد که خوب و حرفه ای خود را به یک شروع خوب آنها باید فکر می کنم در مورد اظهارات که به دنبال.

دانش آموزان don't:

– انجام به خوبی در آزمون تصادف

– ایجاد استثنایی و پروژه های ارائه شده توسط تصادف

– اخذ برجسته مراجع تصادف

– توسعه شهرت زیادی توسط تصادف

– ساخت استثنایی معدل تصادف

– توسعه جامد کار مهارت های شکار توسط تصادف

– ایجاد یک لیست از دستاوردهای تصادف

– تبدیل شدن به رهبران بزرگ توسط تصادف

– توسعه مهارت های ارتباطی استثنایی توسط تصادف

– حل مشکلات پیچیده توسط تصادف

– تبدیل شدن به احترام حرفه ای توسط تصادف

– به دست آوردن استثنایی دانش و مهارت های تصادف

– به دست آوردن شغل مرتبط با تجربه کاری توسط تصادف

– تبدیل شدن به آماده رقابت برای شغل خوب با حادثه

– دریافت کار شگفت انگیز ارائه می دهد توسط تصادف

چیزهایی وجود دارد که دانش آموزان می توانید انجام دهید برای تبدیل شدن به موفق تر در کالج و حرفه ای تلاش, اما آنها به't حادثه اتفاق می افتد یا نه.

دانش آموزان موفق:

– انتخاب یک کالج است که پشتیبانی خود را از اهداف شغلی

– کار بر روی ایده ها و اهدافی که برای آنها مهم هستند

– شناسایی و توصیف هدف به وضوح

– ایجاد و پیروی از یک برنامه

– شرکت در فعالیت های است که خواهد شد از علاقه به کارفرمایان بالقوه

– تمرین و یادگیری مداوم – دوره های مطالعه و پژوهش و مشارکت & مشاغل

– در حال حاضر به ایجاد تغییرات و تنظیمات

– به دست آوردن اطلاعات لازم و ابزار

– توسعه مهارت های لازم و توانایی های

– ایجاد یک محیط کار عاری از حواس او را پرت

– فراگیر خود را با حمایت مردم

– اختصاص زمان کافی

– قرار دادن به اندازه کافی تلاش

– انجام در سطح بالا

– محاسبه ریسک

– معاشرت با دیگران که موفق هستند

– مبارزه برای نتایج مثبت

– برقراری ارتباط نیاز خود

– به دنبال کمک به زمانی که مورد نیاز

– نشان دادن قدردانی خود را به کسانی که به آنها کمک کند

هر دانش آموز را انتخاب کند. کسانی که انتخاب تعیین خواهد کرد که چگونه آنها موفق خواهد بود در دانشگاه, در جستجوی خود را برای اشتغال در حرفه خود. بنابراین دانش آموزان باید این فکر را در صدر ذهن خود: موفقیت می کند't حادثه اتفاق می افتد.

[ad_2]