موفقیت نکته – رهبران باید برنامه ریزی خود جانشینی

[ad_1]

رهبران بزرگ می دانند چگونه خود را مدیریت جانشینی. آنها درک کرده اند که رهبری این است که نه بی نهایت امتیاز اما چیزی که در نهایت به پایان می آید. بنابراین آنها کار سخت به تصویب باتوم به نسل بعدی. آنها می ترسند و یا مرعوب اگر جانشین به نظر می رسد کسی را شکست دادن و یا بهتر و از آنها پیشی بگیرد. آنها متوجه است که خود را جانشین عطف اضافه کردن به CV خود را. یک رهبر باید قادر به آشکارا اعلام کند که “این چیزی است که من آن را به دست آورد اما چیزهای بیشتری خواهد شد و شما پس از من”. رهبران خوب نیست نا امنی از این رو آنها در ساخت قوی تر و موثر تر رهبران در زیر آنها را. ضعیف رهبران باید به دیده می شود به فراخوانی عکس از این رو آنها ترجیح می دهند به “بله مردان” در اطراف آنها افرادی که وضع موجود را به چالش. هنگامی که زمان در نهایت می آید برای جانشینی به جای (و آن را قطعا می آید) وجود دارد وحشت به هیچ عنوان به وضوح ساختار تعریف شده اند در محل قرار داده و به عمد. یکی باید قادر به بازنشسته به راحتی دانستن مردم وجود دارد که حمل این سازمان در قلب وفادار به چشم انداز و رفاه میراث به سازمان و کسب و کار به سطح بعدی. گاهی اوقات خود را جانشین است به احتمال زیاد از افراد است. آنها حتی ممکن است نگاه و صدا مانند شما. فقط متوجه است که حتی پس از شما را در تولید بهترین نتایج برای کسب و کار کسی که هنوز هم می توانید انجام دهید بهتر است به عنوان سبک های متفاوت و روش های کسب و کار بسیار متفاوت هستند. فقط قدردانی خود را جانشین.

هر رهبر باید همیشه سرب با جانشینی در ذهن است. آنچه معمولا اتفاق می افتد زمانی که شما را در رفتن را ترک کنند. کسی که کار خود را? در میان زیردستان خود را که خارج از غرفه به عنوان یک جانشین بالقوه? چه عاقلانه است انجام دهید این است برای ایجاد یک استخر از مردم شما مربی به طوری که هر یک از آنها به طور بالقوه می تواند بیش از. دریافت به زیردستان خود را به عنوان آنجا که ممکن است در مورد کسب و کار و یا دپارتمان فرآیندهای طوری که هیچ سنگین وابستگی به شما در همه زمان ها. در حال حاضر طول می کشد که یک رهبر که امن است در موقعیت خود را. ناامنی معمولا باعث می شود رهبران برای خنثی کردن هر گونه جرقه روشن است که در افق هستند.

هنگامی که شما فکر می کنم میراث به عنوان یک رهبر شما نمی تواند کمک کند اما صحبت می کنند که مصرف بیش امپراتوری خود را هنگامی که شما می میرند. چرا ؟ یک چیز وجود دارد که خاص است و شما هیچ کنترل بیش از است که مرگ است. مهم نیست که چقدر شلوغ شما همیشه می تواند از مرگ یک انتصاب شما نمی توانید به تعویق انداختن نه با یک دقیقه. به شما خواهد شد در زمان. سوال باقی می ماند که آیا مردم خواهد تنه برای موقعیت و یا آنها را به سادگی به دنبال شما برنامه ای که نوشته شده است ،

اندیشیدن امتیاز – فکر می کنم در مورد این – آیا شما احساس می کنید گاهی اوقات شما تنها کسی که می داند و درک کسب و کار بیش از هر کس دیگری ؟ آیا شما بزرگترین ترس وقتی که می آید به جانشینی? آیا ملاحظات خود را برای جانشین خود را, سن, بلوغ, تجربه, وفاداری, تمرکز چیست ؟

تاکید امتیاز – به این می گویند به خودتان– من یک رهبر خوب است. من صرف زمان ساختمان رهبران قوی در دست من است. من امن در خودم. من نقل مکان کرد به راحتی.

[ad_2]