موفقیت یا شکست ؟

[ad_1]

وجود دارد 24 ساعت و در مجموع 1,440 در هر روز. افراد موفق فقط به نظر می رسد خیلی بیشتر انجام می شود در یک روز از ناموفق مردم است. دلیل اصلی افراد موفق در حفظ و نکته اصلی چیز اصلی. موفقیت یک حادثه نیست.

اول شما باید صادقانه در مورد نقاط قوت خود و نقاط ضعف خود را. صرف زمان خود را در آنچه که شما قوی هستند و نماینده چه شما نیست. یک فرد فروش خواندن این مقاله ممکن است بلافاصله فکر می کنم که آنها لازم نیست که هر کسی به نماینده به. این است که محدود فکر کردن. پیدا کردن کسی است که در آنچه که شما و ایجاد یک اتحاد با آنها. یا پرداخت آنها را برای خدمات خود را و یا آنها را ارائه می دهد خدمات خود را در ارز. اگر شما از طریق لیست مشتری خود را, شما خواهد آمد تا با بسیاری از مردم که می تواند کمک به شما در گرفتن آنچه شما می خواهید. نگه داشتن این منظور باشد فراموش کرده اند. این نوع از شخص شما می خواهید می شود باید تعیین آنچه شما می خواهید به انجام و اند.

قبل از اینکه شما شروع به انجام هر کاری از خود بپرسید این سه سوال:

1. چه من می خواهم به انجام?

2. چرا من می خواهم به آن را انجام دهد ؟

3. چگونه می توانم آن را انجام دهید ؟

زمانی که “چرا” می شود قوی “چگونه” می شود آسان است. یک ورزش خوب قبل از اینکه شما شروع یک کار است که نتیجه نهایی ماتریس ورزش. رسم چهار ربع پایین سمت چپ ربع با عنوان “پیروزی سریع” در پایین سمت راست ربع با عنوان “اتلاف وقت” بالا سمت چپ ربع است “فرصت کسب و کار” بالا سمت راست ربع است “ویژه تلاش است.” به سمت چپ از ربع قرار دادن کلمه “نتیجه نهایی.” در پایین ربع قرار دادن کلمه “تلاش است.” که با توجه به وظیفه اندازه گیری میزان تلاش شما فکر می کنم آن را و سپس از چپ به راست تا زمانی که شما فکر می کنم شما به اندازه گیری صحیح از تلاش و متوقف شود. بعد فکر می کنم از مقدار نتیجه نهایی شما می توانید انتظار از وظیفه و اندازه گیری آن رفتن به سمت بالا. هنگامی که شما را متوقف و شما باید یک محور اندازه گیری است که زمین در یکی از چهار ربع. این را به شما بگویم آنچه که برآورد بنگ برای جفتک انداختن است برای این کار.

افراد موفق به سادگی کارهای انجام شده است که پاداش آنها بیشتر است. زمانی که چیزی است که می آید راه خود را با استفاده از 4Ds از مدیریت زمان: آیا آن نماینده آن تخلیه آن یا تسلیم آن است. سریع اما تحصیل تصمیم گیری در مورد آنچه درست است عمل بر اساس پاداش بالقوه است.

ناموفق مردم فکر می کنم عقب. آنها در “که-پس از آن” سندرم است. “زمانی که من به اینجا پس از آن من خواهد انجام دهد.” مشکل این است که آنها هرگز وجود دارد. همیشه شروع با پایان را در ذهن داشته باشند. هر چیز دیگری ذهن است بازی. ناموفق مردم کار برای دستمزد برای پرداخت صورتحساب. افراد موفق کار برای سود و فرصت ها.

افراد موفق آموزش و ایجاد انگیزه خواندن, یادگیری و تمرین توسعه شخصی; ناموفق مردم تماشای تلویزیون است. افراد موفق فکر می کنم بزرگ زندگی می کنند و بزرگ و ناموفق افراد کوچک فکر و زندگی می کنند ، ناموفق نفرت مردم تغییر; افراد موفق در آغوش تغییر و آن را ایجاد کنید.

افراد موفق بازی را به نفع خود ؛ ناموفق مردم بازی از دست دادن نیست. ریشه کمبود است, ترس از موفقیت و پول را دنبال نمی ترسم. ناموفق از مردم بر این باورند در شانس و قرعه کشی; افراد موفق خود را به شانس و قرعه کشی هر روز.

ناموفق مردم آرزوی موفقیت افراد موفق آن را ایجاد کنید. ناموفق مردم ترک آسان; افراد موفق هرگز ترک. ناموفق مردم از ترس شکست; افراد موفق می دانند که آن را بخشی از فرایند. ناموفق مردم بحث در مورد همه چیز و مردم; افراد موفق صحبت در مورد ایده ها و امکانات. ناموفق مردم در مورد فکر می کنم امروز; افراد موفق فکر می کنم در مورد آینده و زندگی می کنند.

موفقیت یا شکست این انتخاب شما است. اگر شما می خواهم نتیجه نهایی ماتریکس, ایمیل من در آدرس زیر قرار داده و “نتیجه نهایی ماتریکس” در خط موضوع.

[ad_2]