میشل عون: تمام فرضیه‌ها درباره علت انفجار بندر بیروت پابرجاست

[ad_1]

رئیس جمهوری لبنان گفت که تمام فرضیه‌ها درباره علت انفجار بندر بیروت همچنان پابرجاست و تحقیقات خیلی سریعتر از آنچه انتظار می رفت، به پایان نمی‌رسد.

[ad_2]

Source link