نرخ فرزندآوری با شیوع کرونا در کشور بحرانی‌تر می‌شود

[ad_1]

رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت نامناسب نرخ رشد جمعیت در کشور خاطرنشان کرد: قبل شیوع کرونا بحث کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در کشور مطرح بود، اما شیوع کرونا این مسئله را تشدید کرده است.

[ad_2]

Source link