نظرات برگزیده مخاطبین الف: اختلاف طبقاتی، حاصل فرهنگ کاخ‌نشینی مسئولین است/ فلسطین، صرفا مسئله اعراب نیست/ نماز خواندن در مترو جرم نیست

[ad_1]

بینندگان «الف» هر روز با ارائه نظرات خود در تکمیل و تعمیق محتوای ارائه شده مشارکت می کنند. بسیاری از این نظرات گویای دقت و توجه مخاطبان و داوری عمومی آن ها نسبت به وقایع روز است. گزیده‌ای از نظرات مخاطبین «الف» را ذیل سه مطلب پر بحث هفته به انتخاب تحریریه «الف» بخوانید.
نظرات برگزیده مخاطبین الف: اختلاف طبقاتی، حاصل فرهنگ کاخ‌نشینی مسئولین است/ فلسطین، صرفا مسئله اعراب نیست/ نماز خواندن در مترو جرم نیست

[ad_2]

Source link