نماینده مجلس: اروپایی های مشکوکند؛ مکانیسم ماشه برای آمریکا وجود ندارد که این ها بخواهند مخالف فعالسازی آن باشند

[ad_1]

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس گفت: مواضع اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دو پهلو و مشکوک بوده و در همین بیانیه اخیر آنها که مخالفت‌شان را نسبت به فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام کردند مشخص است.

[ad_2]

Source link