نماینده پارلمان عراق: شکایت به سازمان ملل برای اخراج نظامیان آمریکا

[ad_1]

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بر ضرورت تدوین نقشه راهی برای اخراج نظامیان آمریکایی تأکید کرد. «کریم علیوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت که خروج نظامیان آمریکا بدون وجود فشار‌های واقعی چندجانبه محال است. وی همچنین به ارائه شکوائیه به سازمان همکاری اسلامی و برگزاری نشست‌هایی با کشور‌های عربی و منطقه‌ای به منظور اعمال فشار برای تسریع روند خروج نظامیان آمریکا و حمایت مردمی از طریق برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز گسترده، اشاره کرد.

[ad_2]

Source link