نوآوری – ده نکته

[ad_1]

همه مذاکرات در مورد نوآوری است اما بسیاری از شرکت ها می تواند بحث “رفتن” و به نوبه خود یک ایده خلاق به چیزی از ارزش. با توجه به بررسی کسب و کار هاروارد تنها 1 در 10 معرفی محصول جدید و موفقیت در بازار است.

اما چه چیزی باعث تفاوت بین موفقیت و شکست است ؟ اگر ما می دانستم که پاسخ ما می تواند با استفاده از نوآوری به درایو سریع تر رشد و برتر سود.

من از 65 شرکت ها در سراسر جهان به نگاه در پروژه های اخیر و تصمیم می گیرید که چرا برخی از پروژه های کار کرده و برخی این کار را نکرد. آنها عبارتند از: IBM, Microsoft, لویدز بانک و راف. در اینجا نتیجه گیری از مطالعه:

1. دقیقا می دانند چه کسی را به خرید محصول خود را تحت چه شرایطی و در چه قیمت.

2. مطمئن شوید که محصول بالا در فهرست اولویت های مشتری خود را و آنها به آن نیاز فوری.

3. محصول خود را باید حداقل صرفه جویی در وقت صرفه جویی در هزینه و ساده ترین برای استفاده و یا شیک ترین.

4. دریافت مدارک و شواهد از این مزایا بنابراین شما می توانید نشان می دهد آنها را به راحتی به مشتری.

5. ساخت یک تیم با یک چشم انداز و یک هدف که در آن وجود اعتماد است و هر کس با انگیزه برای موفقیت است.

6. مطمئن شوید که هر کس در این تیم تا به درک روشنی از اهداف و اهداف پروژه و همچنین آگاهی از خود, نقش ها و مسئولیت ها در دستیابی به آنها را.

7. درک geographics, جمعیت psychographics و رفتارهای بازار هدف خود را.

8. می دانید دقیقا چه مقدار شما مشتری سود خواهد کرد و یا در غیر این صورت به دست آوردن از استفاده از محصولات یا خدمات خود را.

9. مطمئن شوید که تیم خود را بی شفقت انرژی قوی خود باور و اعتماد به نفس و صداقت خود جهت ابتکار عمل و تعهد و رانندگی و تعیین.

10. و مطمئن شوید که این تیم می گیرد 100% مسئولیت برای انجام آنچه باید انجام شود بدون توجه به جایی که در سازمان آنها را مجبور به رفتن.

وقتی پرسیده شد که برای رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت برخی از نظرات از نوآوری مدیران عمیق:

“من می خواهم به حق مردم برای اولین بار است که من شماره یک. من توانایی درک این بازار به عنوان شماره دو. و من را از این منابع برای انجام این کار به عنوان شماره سه.

چون من اعتقاد دارم که با حق مردم شما تولید ایده ها و رهبری و به شکل یک استراتژی این تیم می تواند با قرار دادن یک ساختار با هم و با منابع آنها می توانند اجرای درست”.

بنابراین شما می توانید راه رفتن صحبت کنید ؟

به طور کلی محصولات جدید موفق تا به حال بطور قابل توجهی بیشتر وقت و پول و انرژی اختصاص داده شده به بازار محور از فعالیت های را شکست.

در پروژه های موفق سه بار به عنوان بسیاری از انسان-روز و دو بار به عنوان مقدار پول اختصاص داده شده بود به مقدماتی بازار ارزیابی از مورد بود برای شکست. دو برابر تحقیقات بازار (اندازه گیری شده در هر دو روز و پوند صرف) انجام شد موفق محصولات در شکست. اما در هر دو مورد مقدار هنوز کوچک است.

موفق محصولات تا به حال بیش از دو برابر مقدار پول صرف شده در مشتری تست این محصول را شکست. شش بار به عنوان مقدار پول و دو بار به عنوان بسیاری از انسان-روز سپری شد در رونمایی از محصولات موفق به شکست.

نوآوری نیاز به زمان زمان به فکر می کنم به آزمایش زمان به بحث در مورد فرصت ها و ایده های. مردم نیاز به به اشتراک گذاری چشم انداز خود را از طریق کنجکاوی و استعداد و انگیزه.

رهبران نیاز به حکمت و مدیریت و ارزیابی ایده ها شناسايي و پاداش آن درگیر است.

[ad_2]