نوبخت: امکان توزیع کوپن الکترونیکی برای همه وجود ندارد

[ad_1]

رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید که در حال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالا در سطح گسترده وجود ندارد و با توجه به منابع فقط تعداد خاصی را در بر خواهد گرفت.

[ad_2]

Source link