نویسنده پایتخت۶/ک حاضرم همه دارایی اندکم را بدهم تا برگردم به زندگی قبل از «پایتخت»!

[ad_1]

آرش عباسی ـ نویسنده فیلمنامه سریال پایتخت ۶ ـ از حذف نامش در جشن حافظ انتقاد کرد و از شکایت رسمی اش از این جشنواره و گردانندگان آن در دفتر امور جشنواره های وزرات ارشاد خبر داد.

[ad_2]

Source link