نگرش خود را خود را تعیین طول و عرض جغرافیایی

[ad_1]

نگرش یک عنصر مهم در هنگام تلاش برای موفقیت. یکی از اولین و مهمترین چیز برای انجام زمانی که مایل به زندگی ما تبدیل شده است به تغییر نگرش ما است. اغلب گفته است که “وجود دارد کمی تفاوت در افراد, اما که کمی تفاوت باعث می شود یک تفاوت بزرگ. که کمی تفاوت نگرش است. تفاوت بزرگ این است که آیا این مثبت است یا منفی”. این بیانیه نمی تواند صحت. نگرش ما را تعیین سطح موفقیت در رسیدن ما پتانسیل و شدت ما را به اعمال ما.

اهداف شما قادر به رسیدن در نسبت مستقیم به نگرش خود را به دلیل چشم انداز مثبت تحت تاثیر عزم خود را هنگامی که مواجه با چالش های جدید است. چیزی که ما باید به یاد داشته باشید این است که ما می توانیم در کنترل باقی می ماند از نگرش ما; هیچ کس دیکته نگرش ما به ما. مردم می تواند بر نگرش ما اما هیچ کس نمی تواند آن را کنترل کنید.

هنگامی که شما در برخورد شده است شکست های مکرر و حس مشترک نشان می دهد شما را به یک نگرش مثبت تفسیر شکست به عنوان یک فرصت برای یادگیری و انطباق. آن است که نگرش مثبت خود را که معتقد است تداوم می پردازد و این که تلاش های خود را ترکیب با تنها یک ماده از زمان قبل از نتایج مورد نظر خود را ارائه دهد. هر گونه چالش رو به ما نه به عنوان مهم به عنوان نگرش ما نسبت به آن; این چیزی است که ما را تعیین موفقیت یا شکست است.

هنگام مواجهه با یک چالش بدبین ساکن در این مشکل خوشبین صرفا راه حل است. بدبین مقصر همه چیز, خوش مسئولیت کامل طول می کشد. که این تفاوت مهم در این دو نگرش است. ذهن انسان تمایل به ساخت روی خود, بنابراین اگر افکار منفی در حال حاضر آن را تبدیل به یک سرازیری لغزنده به شکست است. اما اگر مانند خوش می بینید راه حل در مواجهه با سختی شما در حال حاضر خود را با یک نور و یک راه و یک شانس بیشتری برای موفقیت است.

مهم است به یاد داشته باشید که نگرش ما این است که ثابت دائمی در راه ما زندگی می کنند. اگر ما می خواهیم برای موفقیت در هدف ما باید اجازه دهید ما نگرش تابش صرف نظر از کاری که در دست و یا مردم ، از آن آسان است به انجام در سطح جهانی کار می کنند زمانی که مردم به دنبال آزمایش واقعی است و آنچه شما انجام دهد زمانی که هیچ کس به دنبال; کند که در سطح جهانی نگرش هنوز هم در حال حاضر خود را ؟ دستاوردهای بالا قادر به حفظ تمرکز صرف نظر از این که وجود دارد.

“بزرگترین کشف نسل من این است که یک انسان می تواند تغییر زندگی خود را به سادگی با تغییر نگرش خود را از ذهن است.” ویلیام جیمز

گزیده ای از ‘برندگان مونولوگ’

[ad_2]