نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

[ad_1]

برای اوّلین بار با انجام عملیات تعویض سوخت سالیانه و تعمیرات دوره‌ای توسط متخصصین داخلی، نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

[ad_2]

Source link