هسته, آژانس, ارزش – آنها چه هستند و چرا آنها مهم هستند ؟

[ad_1]

بیایید شروع با این سوال; چرا آژانس ارزش مهم است ؟ آژانس ارزش مهم هستند چرا که آنها به احتمال زیاد خواهد شد تعیین موفقیت یا شکست خود را به آژانس. در حال حاضر می شود که توجه من.

هر زمان که موفقیت یا شکست یک کسب و کار سرمایه گذاری مبتنی بر یک مفهوم آن حکم زمان و تلاش برای درک آنچه که در پشت این سوال; چه چیزی تمرکز و یا مفهوم به اعتقاد ما بهترین را تولید نتیجه مورد نظر ما است. یکی ممکن است بپرسید; فقط دقیقا همان چیزی است که برخی از آژانس ارزش.

برای شروع ارزش ها چه درایوهای تلاش و تلاش چیزی است که به تولید نتایج خوب یا بد است. تلاش در مکان اشتباه به ندرت تولید نتایج درست است. بنابراین واقعا وجود دارد دو چیز است که در اینجا مهم هستند-تلاش و جهت. در حالی که هر دو مهم هستند و تلاش همراه اول-شما باید برخی از شما می توانید قبل از آن را مستقیم. امروز ما فقط صحبت کردن در مورد تلاش جهت است که برای یک روز دیگر.

یک مثال از اینکه چگونه ارزش درایو تلاش است که اغلب و اکثر مشخصه در فروش. بسیاری از فعالیت فروش (تلاش) اغلب تولید فروش بیشتر اما احتمالا نه حق فروش (جهت). در حال حاضر در اینجا به بخشی هیجان انگیز-شما واقعا می تواند در کنترل و تلاش خود را با انتخاب مقادیر مناسب و مطابق با استعداد استخدام جدید به آن ارزش. کلیدی در اینجا این است که درک کنند که کار مردم به خود را برآورده ارزش مال شما نیست و نمی سعی کنید برای قرار دادن به کسی چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. که همه boils پایین به دنبال استخدام افرادی که دارای ارزش است که مطابقت با آژانس نیاز دارد.

بنابراین در حال حاضر آن است که شروع به پاک کردن. آیا می خواهید بدانید که سازمان شما ارزش? پاسخ; بنابراین شما می توانید به استخدام افراد با ارزش های مشابه به کسانی که از سازمان ما. در حال حاضر برخی از سازمان ارزش از اهمیت?

1. تئوری ارزش – کسانی که ارزش دانش و یادگیری مداوم و یا رشد فکری.

2. ارزش های سنتی – کسانی که ارزش سنت ذاتی در ساختار اجتماعی, قوانین و مقررات و اصول.

3. فایده ارزش – کسانی که ارزش دستاورد و نتیجه و پاداش خود را برای سرمایه گذاری از زمان و منابع و انرژی است.

4. فردگرا ارزش – کسانی که ارزش های شخصی به رسمیت شناختن آزادی و کنترل آینده خود و آینده دیگران است.

5. ارزش های اجتماعی – کسانی که در عمل به منظور افزایش رفاه دیگران.

6. ارزش های زیبایی شناسی – کسانی که دنبال یک تعادل در زندگی خود را که در حال, خلاق, خود رسا و عشق به زیبایی و طبیعت است.

و در اینجا واقعی مسائل مهم پس از 40 سال تحقیق و کار کردن با سازمان های تمام اندازه ما می دانیم که ارزش به احتمال زیاد به تولید موفقیت در هر وضعیت.

[ad_2]