هشدار نسبت به مصرف خودسرانه داروی "فاویپیراویر"

[ad_1]

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو درباره مصرف خودسرانه داروی فاویپیراویر هشدار داد.

[ad_2]

Source link