همتی: «تومان» و «قران» جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می‌شوند

[ad_1]

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «تومان» و «قران» همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و به تدریج جایگزین اسکناس ها و مسکوکات فعلی می‌شوند.

[ad_2]

Source link