هواشناسی: سیستان و بلوچستان پرگردوغبارترین استان ایران شد

[ad_1]

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بررسی وضعیت پدیده های خاکدار کشور در سال گذشته نشان می دهد که سیستان و بلوچستان با بیش از ۸۶ روز پدیده خاکدار کاهنده دید افقی به زیر ۵۰۰۰ متر، پر گردوغبار ترین استان کشور است.

[ad_2]

Source link