ویروس کرونا احتمالا تا همیشه همراه انسان بماند

[ad_1]

به گفته یکی از مشاوران ارشد علمی دولت انگلیس ویروس کرونا احتمالا تا همیشه همراه انسان باقی بماند و واکسیناسیون آن باید در فواصل معین تکرار شود.

[ad_2]

Source link