پرورش ماهی Betta موفقیت – گرفتن که باارزش Full Moon دم Betta

[ad_1]

پرورش ماهی betta چیزی است که بسیاری از مردم تلاش کرده اند و حتی بیشتر تلاش کرده اند با. اما یادگیری به نژاد بتا با موفقیت که نیاز به برخی از کار. آن را مانند پرورش گوپی در همه جایی که شما فقط به سادگی با قرار دادن یک چند ماهی در یک مخزن و شروع به ساختن نوزادان است. هیچ پرورش ماهی betta با موفقیت مناسب نیاز به دانش از مراقبت از ماهی betta و در یادگیری به استفاده از نکاتی که بسیار مهم است به منظور دریافت که آینده جوایز full moon دم betta. در اینجا 3 نکته سریع است که کمک خواهد کرد که شما در تلاش بعدی در پرورش ماهی betta

1. آیا استفاده از فروشگاه خریداری Bettas. من می دانم که این ممکن است صدای عجیب و غریب به خاطر شانس betta شما باید خریداری شد در محلی ماهی گرمسیری فروشگاه وجود دارد اما دلیل این نکته. برای یک فروشگاه خریداری ماهی betta معمولا اشتباه نوع ماهی است. بسیاری از واقعا زیبا bettas آمده از پرورش دهندگان واجد شرایط و فروشگاه خرید آنهایی که در تمام احتمال زیاد هود می باشد. دلیل دیگر این است, فروشگاه خرید ماهی به طور کلی در خلق و خوی برای پرورش اگر شما می دانید منظورم چیست. فروشگاه خرید نسخه های بتا معمولا مسن کمتر دلچسب و نه فقط به عنوان تمایل به امور عشق. بنابراین این راه حل زمانی که پرورش ماهی betta خرید آنها از واجد شرایط betta مادر, و آن را ممکن است به شما هزینه بیشتر اما شما باید به مراتب شانس بیشتری برای موفقیت است.

2. همیشه خرید پرورش Betta سهام در جفت است. این است که واقعا یک فرمت از نقطه شماره یک. هنگامی که شما متوجه شما نیاز به متوقف کردن با استفاده از فروشگاه خریداری ماهی در تلاش برای نژاد بتا اصلا شانس با خرید تنها یک. که در نوع خود شکست از نقطه شماره یک.

3. خرید بیش از یک جفت. این است راز واقعی برای پرورش ماهی betta. Betta fish هستند مانند مردم وقتی که می آید به عشق. فکر نمی کنم که فقط به خاطر اینکه شما محوری دو ماهی betta در تاریخ کور است که خود را به سحر و جادو اتفاق می افتد. آن را بسیاری از موارد شما می رویم برای پیدا کردن شاید نر فقط نمی خواهم این زن شما را انتخاب کرد یا نر علاقه مند است اما او نه در خلق و خوی. با خرید بیش از یک درجه از پرورش سهام شما دو شانس خود را از ساخت یک اتصال.

[ad_2]