پروفایل عید غدیر 99

[ad_1]

مروز به جهان ، نوری دگر ظاهر شد

از عرش به کعبه دل ، مولا ظاهر شد

ملائــــک دم به دم با ذکـر صلـــوات

نــوری زنور اعلی ، علی ظاهر شد

 

 *** پروفایل عید غدیر 99 ***

با میلاد علی ، ولایت آغاز شد

در بیداد جهان، عدالت آغاز شد

جانا برخیز و بنگر به دو جهان

به یمن ولایت، سعادت آغاز شد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

ای شاه ولایت ، علی جان بیا

ای ساقی کوثر ، علی جان بیا

همـــه منتظـــر ، پـــــای بنه

ای حیدر کرار، علی جان بیا

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

به روز ولادت مولا، ملائک یاعلی گفتند

زمیــن و خـلایق لبیــک یاعلی گفتند

کوه و دشت و بحر به یمن ولادت او

همصدا با کل آفرینش ، یاعلی گفتند

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

همه منتظرند تا یار آید

به کعبه آن کودک دلدار آید

شیر خدا بر زمین آید

خدا هم گوید که جانان آید

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

يا علي ذاتت ثبوت قل هو الله احد                        نام تو نقش نگين امرِ اَلله الصّمد

لم يلِد از مادر گيتي و لم يولَد چو تو         در جهان بعد از نبي، مِثلت لهُ كُفواً احد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

حقّا كه حقيقتاً علي حق باشد              حق است علي ز حق كه بر حق باشد

ديديم خطي به دفتر لم يزلي                  حق با علي و علي مع الحق باشد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

هر دل كه شكست ره به جايي دارد                هر اهل دلي قبله نمايي دارد

با آنكه بُود قبلة ما كعبه ولي                          ايوان نجف عَجب صفايي دارد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

اين گفت: بزرگ و نامدار است علي             آن گفت كه مرد روزگار است علي

امّا به حقيقت او نه آنست و نه اين                   آيينة ذات كردگار است علي

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

روز ايجاد كه حق خلقت دنيا مي كرد          پسِ پرده، علي بود تماشا مي كرد

بلكه از آينة كُنتُ نبيّاً چو نبي                       سِير در آب و گِل آدم و حوّا مي كرد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

بر مخزن غيب، باب مفتوح، عليست     گيتي همه كِشتي و در او نوح، عليست   

آن روح كه مبدأ حيات همه است                  در قالب آفرينش، آن روح، عليست

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

گفتم كه علي، گفت بگو سِرُّ الله                   گفتم كه علي، گفت بگو عين الله

گفتم كه به وصفش چه بگويم گفتا              لا حول و لا قوه إلّا بالله

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

سرچشمة وحي در كوير است غدير             تقدير خداوند قدير است غدير

اي عشق بگو به تشنه كامان ولا                  درياست اگرچه آبگير است غدير

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

 فرمود رسول قادر لم يزلي                        در شأن وصيّ خويش با صوت جلي

افضل بُوَد از طاعت كلّ ثقلين                   يك ضربت روز خندق از دست علي

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

شك نيست جهان را كه خدا نيست

علي  امّا دمي از خدا جدا نيست

                   علي دانم اگرش جدا، خدا نيست رضا  

                      خوانم اگرش خدا، رضا نيست علي

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

از عين علي، عروج ما معتبر است                  وز لام علي لسان ما پر گهر است

آنكس كه ندارد خبر از ياي علي           از هستي خود در اين جهان بي خبر است

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

سحري به خواب ديدم شَه كشور صفا را 

  به رخش نظاره كردم مَهِ خوب دلربا را

به ادب زبان گشودم بسرودم اين نوا را 

    علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

ما پيرو آئين رسول اللّهيم                                گويندة لا اله الا اللّهيم

داريم كتابُ الله و عترت را دوست                   خاك قدم علي، ولي اللّهيم

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 *** 

هزار آتش اگر در پوست داري                      نسوزي گر علي را دوست داري

اگر مهر علي در سينه ات نيست                      بسوزي گر هزاران پوست داري

  پروفایل عید غدیر 99 

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

چون نامة اعمال مرا پيچيدند                        بردند به ميزان عمل سنجيدند       

بيش از همه كس گناه ما بود ولي                  ما را به محبّت علي بخشيدند

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

در چشم من آيينه علي، آب عليست           مهتاب علي، مهر جهان تاب عليست

خون سر او كنار سجّاده نوشت                   مظلوم ترين شهيد محراب عليست

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

جز علي را نبُود هيچكس اين قدر و بها            كه بُوَد مولد او خانة مخصوص خدا

نه عجب گر كه بُوَد زادگهش خانة حق       كه به يُمن كرم اوست بپا هر دو سرا

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

 

نه خدا، شيعه تو را مي خواند                          نه جدايت ز خدا مي داند

يا علي چرخ زمان را شب و روز                    گردش چشم تو مي چرخاند

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***
الا كه رحمت، آيتي ز رحمت علي بُوَد          همه كتاب انبيا حكايت علي بُوَد

بهشت و هر چه اندر او حكايت علي بُوَد         أجلّ نعمت خدا، ولايت علي بُوَد

پروفایل عید غدیر 99

 

  *** پروفایل عید غدیر 99 ***

ز پشت پرده تا بي پرده يار من نمايان شد        پ

 ز شرم روي او، خورشيد اندر پرده پنهان شد

ولادت يافت اندر كعبه آن موجود مسعودي  

   كه ذات پاك او مرآت ذات پاك يزدان شد

پروفایل عید غدیر 99 

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

چنانچه سَرور عالم به جز پيمبر نيست            

  وليّ خاص خدا نيز غير حيدر نيست

عليست گنج حقايق، عليست باب علوم          

 دلي مجوي كه مشتاق سوي آن در نيست

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

هر كه را فيض ازل از بخت برخوردار كرد        جاي در ظلّ لواي حيدر كرّار كرد

مظهر الطاف يزدان، قبلة امكان، علي            كه حق او را معينِ احمد مختار كرد

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

بر مخزن غيب، باب مفتوح عليست          

    گيتي همه كشتي و در او نوح، عليست

آن روح كه مبدأ حيات همه است           

    در قالب آفرينش، آن روح عليست

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

 اي كه گفتي فمَن يَمُت يَرَني                          جان فداي كلام دلجويت

كاش روزي هزار مرتبه من                              مُردمي تا ببينمي رويت

پروفایل عید غدیر 99

 

*** پروفایل عید غدیر 99 ***

تويي آنكه سكّة سلطنت زده حق به نام تو علي 

                                                          كه به جز خداي تو مطّلع نبُد از مقام تو يا علي

شده خلقتِ دو جهان اگر به دو حرف نيّر كاف و نون

                                                          تويي آنكه خلقت كاف و نون شده از كلام تو يا علي

چون علي در ملك هستي پادشاهي هست؛ نیست                                                                                                                                        

در دو عالم غير از او مشكل گشايي هست؛ نيست

در رموز علم حكمت جز شهنشاه نجف

   عالمان را در شريعت مقتدايي هست؛ نيست

[ad_2]

Source link