پس از ابطال زندگی اعتماد امضا شده است… در حال حاضر چه ؟

[ad_1]

شما از طریق این مشکل ایجاد یک طرح و مستغلات که شامل ابطال زندگی اعتماد. در حال حاضر آنچه شما نیاز به انجام ؟

در اینجا یک چک لیست برای شما در نظر بگیرید:

1. آیا شما اطلاع جانشین خود را امانت ؟ شما احتمالا نام یکی از بستگان نزدیک یا دوستان و یا اعتماد شرکت به عنوان متولی جانشین پس از شما می میرند. شما گفته tem مورد اعتماد ؟ شاید شما می خواهید برای رفتن بیش از آن را با آنها. به اشتراک گذاشتن افکار خود را و آرزوها. به آنها بگویید که در آن شما مقالات ارزشمند و itms قرار دارد.

2. آیا شما منتقل شده به عنوان دارایی های خود را به اعتماد ؟ اعتماد به وجود می آید (قانونی می شود) هنگامی که شما انتقال یک دارایی (احتمالا بیش از یکی) به آن است. شما نیاز به انتقال به عنوان بانک خود و حساب های کارگزاری املاک و مستغلات سفته برگزار شد فردی گواهی سهام و…. به اعتماد به عنوان معمولا جان اسمیت و جین اسمیت امنای اسمیت ابطال اعتماد مورخ 1 ژانویه 2005 (یا چیزی مشابه).

3. آنچه در مورد افکار خود را در کفن و دفن و یا سوزاندن? آیا شما می خواهید به نگه داشته می شود در حمایت از زندگی هیچ مادر چه سن شما بیماری یا احتمال بقا ممکن است ؟ شما تصمیم گرفته خواهد شد که مسئول تصمیم گیری برای شما اگر شما نمی توانید ؟

4. وجود دارایی های هستند که در خود اعتماد (برنامه های بازنشستگی ایرا حساب های بیمه عمر) که خود را متولی نیاز به دانستن در مورد ؟

5. است وجود دارد یک تغییر در زندگی خود و یا خانواده است که نیاز به یک بررسی و یا تجدید نظر به املاک خود برنامه ؟ آیا شما به تازگی دریافت ارث ازدواج مجدد و یا یک مرد ؟ همه این حوادث باید سریع بررسی و مستغلات خود را طرح و ابطال زندگی اعتماد اسناد و مدارک.

این است که یک لیست کوتاه به شما فکر کردن در مسیر درست است. نکته این است که پس از ابطال اعتماد زندگی تنظیم شده است تا کار خود را و توجه خود را متوقف کند. شما نیاز به حفظ ابطال زندگی اعتماد به طوری که آن را می تواند ارائه تمام مزایای که می توانید آن را وعده داده است.

موفق باشید و تا دفعه بعد

فیل کریگ

P. S. احساس رایگان به جلو در این روز به هر دوستان است.

[ad_2]