پیگیری خود را در کل ارزش خالص

[ad_1]

کسب و کار و حرفه ای عمل صاحبان دانند که آنها می تواند به طور موثر اجرا شرکت خود را بدون درک موقعیت مالی خود را. در راه همان وقتی که می آید به ساخت یک جامع ثروت طرح آنها همچنین نیاز به یک چارچوب برای ارزیابی کلی وضعیت مالی.

یک زندگی “ترازنامه”[1] فراهم می کند یک نمایش کامل از مالک دارایی و بدهی و خالص ارزش. هر چند شبیه به سنتی ترازنامه مورد استفاده قرار گیرد برای نظارت بر شرکت خود زندگی ترازنامه شامل هر دو واقعی و ضمنی دارایی ها و بدهی.

سمت چپ ورق لیست مالک دارایی و شامل سنتی دارایی های مالی (نقدی و سهام و اوراق قرضه جایگزین دارایی های, و غیره.) و دیگر دارایی های ملموس (املاک و مستغلات, فلزات گرانبها, مجموعه های هنری و غیره.). این همچنین شامل ضمنی اما انتظار می رود دارایی.

ضمنی دارایی های غیر دارایی های مایع که اغلب غیر قابل معامله در عین حال ارزش داشته باشد. در مقاله قبلی این بود که به عنوان “سرمایه انسانی.” هر چند اغلب نادیده گرفته سرمایه انسانی نشان دهنده ارزش فعلی مالک درآمد انتظار می رود.

بدهی در سمت راست جدول باید توان در همان شیوه ای. وام مسکن, وام کسب و کار و دیگر بدهی های امن توسط املاک در حال صریح بدهی. علاوه بر این کسب و کار و صاحبان عمل باید شامل خود جانشینی به عنوان اهداف ضمنی مسئولیت شغلی و حرفه ای و غیر صاحبان کسب و کار را شامل برآورد هزینه های بازنشستگی خود را.

برای مثال اگر شما می خواهید برای حفظ استاندارد زندگی پس از خروج از کسب و کار خود و یا بازنشستگی از زندگی حرفه ای خود را شما در حال ایجاد یک ضمنی مسئولیت است که باید تامین مالی دارایی ها در سمت چپ از زندگی ترازنامه. آرمان به خرید یک خانه برای تعطیلات شروع یک کسب و کار یا انجام یک خیریه نشان دهنده تعهد ضمنی بدهی به عنوان به خوبی.

فکر می کنم در مورد ترازنامه با دارایی های ذکر شده در سمت چپ و بدهی در سمت راست. ترکیب دارایی ها شامل یک خانه برنامه های بازنشستگی و خانواده و کسب و کار. این ارزش $2,000,000. برای این ما می رویم به اضافه کردن $800,000 مقدار پول صاحب انتظار برای کسب درآمد به عنوان درآمد حاصل از کسب و کار. این افزایش ارزش کل دارایی به $2,800.000/

تحت بدهی های ما را در لیست سه دارایی های مشترک از جمله وام مسکن, هزینه های کالج و برآورد هزینه های بازنشستگی. این مجموع $1,800,000. این برگ 1.000.000 دلار به عنوان Discretioinary ثروت; یک مقدار فرد می تواند استفاده به عنوان او/او خواسته اما این را signiticant بر ارزش خالص بازنشستگی خود را حتی میراث خود را.

با استفاده از این زندگی ترازنامه کمک می کند تا صاحبان حرفه ای و دیگران ارزش (ارزش فعلی) در ضمنی دارایی های خود پیش بینی درآمد) و همچنین ضمنی بدهی (بازنشستگی و هزینه های دیگر). این اطلاعات باید باعث شود صاحبان به نظر همه مشهود و دارایی های واقعی – از جمله ارزش کسب و کار خود را – به برخی از آنها در مسیر خود را برای دیدار با اهداف بلند مدت است.

[1] فروردین Jarrod جفری E. Horvitz و دن diBartolomeo, 2006. مدیریت سرمایه گذاری مشمول مالیات برای سرمایه گذاران خصوصی, Charlottsville VA: بنیاد پژوهش از موسسه CFA.

[ad_2]