چرا برخی از شکست که شایسته موفق شوند ؟

[ad_1]

همه در اطراف ما ما دیدن موفقیت های چند اما بسیاری از شکست. در حالی که برخی آن را یک کسب و کار موفق در همه چیز انجام می دهند وجود دارد بسیاری از کسانی که بخت به شکست است.

از سوی دیگر اکثریت سقوط به رده از موفقیت های پراکنده با شکست.

که افرادی که بخت به شکست است ؟ بد مزاج های گریزان از اجتماع نادان تنبل یک دست و دل باز دروغگو و کلاهبردار هستند و همه به مقصد به شکست است. شما نگاه کنید در یک فرد و عمدتا منفی و ویژگی های; شما می دانید برای برخی او یک شکست در همه است که او تلاش کرده است. متاسفانه فرد عطا با چنین ویژگی هرگز متوجه می شود که علت شکست خود را انجام می دهند. آنها یک زندگی شکست کامل همیشه سرزنش شانس و کل جهان را شکست.

پس از آن وجود دارد کسانی که با اخلاق خوب و قابل اعتماد به طور مستمر برنده شدن دوستان هوشمند و خود کار است شهرت خوبی برای صداقت و شایسته موفقیت است.

اکثر سقوط در وسط. آنها همه چیز را که می توان انتظار ادب کشت و مترقی فکر. در عین حال آنها بافل مکرر شکست آمیخته با برخی از موفقیت است.

شکست در زندگی از کسی که به نظر می رسد بنابراین مستحق پیروزی به نظر می رسد برای اثبات این موفقیت را نمی توان مطمئن باشید با توسعه ویژگی های فردی به تنهایی و با انجام کارهای خاص.

شما نیاز به توسعه مهارت و دانش است که فراتر از نگرش مثبت و ویژگی های. یکی باید مسئولیت این شکست به موفقیت است نه در خارج بلکه در درون ما. هر خاص عدم نیاز به تجزیه و تحلیل خاص نبود و اصلاح شود. چه کسانی این عوامل ضروری است که یکی از دست رفته است ؟

این مهم است که به طور مداوم و نمی دهد تا به عنوان ممکن است ما فقط یک قدم دور از موفقیت در این لحظه ما تسلیم و قبول شکست است. ما به عنوان خوانده شده داستان به اندازه کافی از طلا می یابد هنگامی که یک مرد است تا داده کاوی در نا امیدی مطلق و فروش معدن به شخص دیگری. نمی فروش معدن خود را برای بادام زمینی هنگامی که شما می تواند باقی بماند و اعتصاب یک ورید غنی از طلا.

هر چند ما آن را شنیده اغلب بهتر است به یاد داشته باشید که شکست گام برای رسیدن به موفقیت است.

[ad_2]