چرا دیوان عالی کشور حکم محمدعلی نجفی را نقض کرد؟ / وکیل نجفی: دیوان عالی کشور اعلام کرده شرایط «کشنده بودن» اقدام در پرونده وجود ندارد / احتمال اصابت گلوله به دیوار حمام و کمانه کردن وجود دارد

[ad_1]

وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که در پرونده قتل همسر دومش به قتل عمد محکوم شده بود، با اشاره به برگزاری محاکمه دوباره موکلش در شعبه دهم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم عرض، استدلال قضات دیوان عالی کشور برای نقض حکم موکلش را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link