چرا شما باید اعتقاد به قانون جاذبه

[ad_1]

تجلی آثار در اصول قانون جاذبه (LOA) یکی از قدرتمند ترین و در عین حال یکی از حداقل درک قوانین طبیعت است. اگر شما شک و تردید از مفاهیم مانند قانون جاذبه و جلوه ای از خواسته های شما نیاز به رفتن را از طریق یک تجربه به توان خود شک و تردید. و به تجربه شما نیاز به آزمایش نیست. این به این معنی شما باید به تلاش و بررسی کنید که آیا این قانون واقعا کار می کند.

اگر شما به تجربه قدرت قانون جاذبه شما باید به این باور در این قانون است. یک شکاک, هرگز, موفقیت, با استفاده از این کالاها به دلیل اولیه بیماری برای این قانون وجود باور است. این است که چرا منتقدان حفظ خواستار اثبات اما هرگز آنها را دریافت کنید مگر اینکه آنها در حال رفتن به قبول تجارب افراد دیگر است.

من یک شکاک خودم اما به اعتقاد من در کالاها. من تناقض خودم ؟ هیچ. دلیل من می خواهم این قانون است که آن را ایجاد بسیاری از تفکر مثبت است. آیا این قانون کار می کند یا نه, مردم اعتقاد داشتند در این قانون شروع به این باور است که همه چیز خوب می رویم به اتفاق می افتد به آنها. این باور باعث می شود آنها انتظار چیزهای خوب و احساس خوب در مورد خود است.

نظر مثبت انرژی تولید شده توسط این باورها. از آن شده است به طور گسترده ای پذیرفته شده هر دو توسط بالینی و روانشناسان اجتماعی است که مثبت فکر کردن باعث می شود مردم بیشتر پر انرژی و آنها را قادر به انجام بهتر. افرادی که در انجام کارهای انتظار یک نتیجه مثبت تبدیل خواهد شد بسیار عملکرد بهتر نسبت به کسانی که بدبین هستند از نتایج تلاش های خود را.

هنگامی که یک فرد معتقد است که در اثر قانون جاذبه می کند و همه چیز را با شور و شوق و انتظار مثبت از رویاهای خود را آشکار به واقعیت او می شود یک دارایی به جامعه چرا که او قادر خواهد بود برای کمک خیلی بهتر از کار کردن در یک حالت انتظار و ایمان و اعتماد به نفس.

در سمت تلنگر از اعتقاد به تجلی معجزه است ناامیدی و سرخوردگی است که ممکن است ناشی از عدم دریافت نتایج اما افرادی که اعتقاد به قانون جاذبه به طور کلی خود متقاعد کند که شکست موقتی هستند که ایمان خود را در نهایت منجر آنها را به سمت موفقیت است .

پیشنهاد من این نیست که منطقی فکر کردن بد است. هیچ چیز می تواند با ارزش تر از این توانایی به فکر می کنم منطقی و واضح است. اما من تنها اشاره به این که ایده های مانند قانون جاذبه اعتقاد به این که یکی می تواند خواسته های خود را و غیره. همچنین مزایای خود را دارند.

[ad_2]