چند وظیفه ای مغز

[ad_1]

با عملکرد چند تکلیفی منظور ما از انجام دو یا چند برنامه به طور همزمان تعویض عقب و جلو از یک چیز به دیگری و یا انجام تعدادی از وظایف در جانشینی سریع.

بسیاری بر این باورند که اگر شما چند چیز در همان زمان به این معنی که شما خوب و کارآمد است. شما نمی اتلاف وقت دلیل این که شما فشار هر ثانیه از زندگی است. اما در حال حاضر این باور است که به سرعت در حال تغییر به عنوان انتقاد از عملکرد چند تکلیفی نصب است به عنوان یک نتیجه از سخت به این باور حقایق که به شدت تغییر تصویر.

چند وظیفه ای موفق شده است با آنچه که به عنوان شناخته شده روانی کارکردهای اجرایی مغز است. این اجرایی توابع کنترل و مدیریت سایر فرآیندهای شناختی و تعیین اینکه چه زمانی و به چه منظور انجام وظایف خاص انجام می شود.

انسان قادر به انجام دو چیز را در یک زمان به خصوص زمانی که یکی از این فعالیت ها است تا ریشه دوانده است که می توان آن را بر روی خلبان اتوماتیک. برای مثال بسیاری از ما می تواند انجام یک مکالمه در حالی که راه رفتن نوشیدن قهوه و یا رانندگی اما چیزی که ما می توانید انجام دهید این است که به تمرکز بر روی دو چیز در یک بار. زمانی که مغز ارائه شده است با دو وظایف در یک بار آن را به سرعت در پستی عقب و جلو بین وظایف و در نتیجه از دست دادن بهره وری.

منطقه ای از مغز درگیر در عملکرد چند تکلیفی –

محققان دریافتند که این منطقه از مغز به نام قشر که دهانه دو طرف چپ و راست مغز کمک می کند تا به تمرکز بر یک هدف و مختصات پیام با دیگر سیستم های مغز برای انجام وظیفه. هنگامی که تمرکز بر روی یک کار دو طرف راست و چپ قشر با هم کار کنند. دو طرف به طور مستقل کار هنگامی که مردم در تلاش برای انجام وظایف در یک بار.

محققان همچنین دریافتند که افراد خواسته شد برای انجام وظیفه دیگری است که آنها به طور منظم را فراموش کرده و یکی از سه وظایف آنها خواسته شد تا به انجام است. آنها همچنین سه بار به عنوان بسیاری از اشتباهات به عنوان آنها ساخته شده بود که تلاش تنها دو وظایف. این نشان می دهد که ما می توانیم به راحتی سوئیچ بین دو وظایف ما به مشکل بزرگ زمانی که ما سعی می کنیم به حقه بازی بیش از دو وظایف به سادگی از آنجا که ما تنها دو لوب فرونتال.

زمانی که مغز دریافت اطلاعات بیشتر از آن می تواند اداره کند خلفی جانبی قشر (pLPFC) طول می کشد. آن یافت شده است که در سمت چپ pLPFC کلیدی عصبی locus که محدودیت توانایی فرد را به دو روش ساده تصمیم گیری به طور همزمان ما به عنوان یک ظرفیت محدود برای نقشه برداری اطلاعات حسی بر روی پاسخ های موتور.

نتيجه گيری –

چند وظیفه ای را بر عهده گرفته به عنوان فرهنگ است که مؤثر است همه. در جامعه امروز انجام فقط یک چیز در یک زمان به نظر می رسد بی فایده است. ما فکر می کنم ما در حال کارآمد تر در حالی که چند وظیفه ای. تحقیقات نشان می دهد که آن را تقریبا به عنوان کارآمد که ما باور داریم و علاوه بر این حتی می تواند برای سلامتی مضر است.

عملکرد چند تکلیفی تبدیل به یک روند رایج در میان مردم به خصوص جوانان است. در واقع ما آنقدر عادت به انجام بیش از یک کار در یک بار که ما این کار را بدون اینکه از آنها آگاه است. به عنوان یک نتیجه, ما از دست دادن بهره وری ما و هیچ یک از وظایف به طوری انجام شده است تا علامت.

[ad_2]