چه آینده ای در انتظار برای کسب و کار شما? (Pt. 2)

[ad_1]

بنابراین شما گرفته ام یک لحظه به گام به بررسی کسب و کار موفق سرمایه گذاری شما ساخته شده و شما متوجه شما نیاز به ایجاد یک طرح برای موفقیت در کسب و کار شما. در برخی از نقطه شما می خواهید به بازنشسته و یا شما منتقل همانطور که همه ما در نهایت خواهد شد. چه خواهد بود خود را با یک شماره نگرانی اگر به طور ناگهانی شما قادر به اجرای کسب و کار ؟ اگر شما برنامه ریزی برای کسب و کار خود را به ارائه ارزش به شما در بازنشستگی خود را و یا به ادامه به ارائه ارزش به خانواده خود را پس از شما رفته به احتمال زیاد خود را بزرگترین نگرانی این است که مدیریت جانشینی. که ارائه خواهد شد رهبری در غیاب شما? خواهد شد که مدیریت کارکنان خود را? که خواهد خود را حفظ مشتری و فروشنده) است. اگر, مانند بسیاری از صاحبان کسب و کار شما یکی از پر شدن همه از این نقش حیاتی شما نیاز به در نظر بگیرید در حال توسعه افراد برای پر کردن کفش خود را هنگامی که شما دور.

بهترین مکان برای شروع این فرایند است که به کسب و کار شما شکستن را به قطعات و ارزیابی که کارکنان کلیدی در هر منطقه هستند. چه مهارت های خود را; چه عملکردهای مهمی انجام آنها خدمت می کنند ؟ آنها تجربه و مهارت به موفقیت منجر شود شرکت ؟ آنها احترام به سایر کارکنان و انجام آنها دارای ویژگی های لازم برای یک رهبر موثر? اگر این بررسی نشان می دهد مناطق خاصی از عملیات کسب و کار است که تنها تکیه بر شما برای رهبری و جهت شما نیاز به در نظر بگیرید در حال توسعه یک لایه پشتیبانی می کند. وجود دارد افرادی که در حال حاضر بخشی از سازمان خود که دارای توانایی و استعداد مورد نیاز برای ایجاد این نوع از تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری شما را ؟ آنها عمق درک درستی از این صنعت و پیش بینی نیاز به راهنمای شرکت در آینده ؟

یک موضوع است که معمولا مطرح می شود در نزدیک برگزار شرایط کسب و کار است و مشارکت اعضای خانواده در طرح جانشینی. ممکن است دشوار برای برقراری ارتباط به یک عضو خانواده است که او حق ندارد به بیش از در حال اجرا کسب و کار بر اساس اصل و نسب به تنهایی. این مهم است اگر یک عضو خانواده است که موفق به کسب و کار است که او واجد شرایط است و متعهد به ادامه چشم انداز خود را در بهترین منافع کسب و کار و کارکنان خود را.

روز به روز عملیات مهم هستند اما در دراز مدت استراتژی کسب و کار را تعیین می کند موفقیت در حال انجام کسب و کار. اگر شما یک هیئت مدیره و یا هیئت مدیره از مدیران اگر شما در حال LLC, شما ممکن است بخواهید به فکر می کنم در مورد تشکیل یک هیئت مدیره. در حالت ایده آل یک هیئت مدیره و یا مدیران تشکیل شده است از افراد با دانش خود را در صنعت و کسب و کار. فکر می کنم از افرادی که مفید خواهد بود در ایجاد یک طرح کسب و کار برای شرکت به عنوان شرایط بازار و تکنولوژی و اقتصاد در طول زمان تغییر. اعضای هیئت مدیره ممکن است هر گونه درگیری با روز-به-روز عملیات کسب و کار, اما نگه داشتن زبانه ها در آن سلامت مالی و تصمیم گیری خارج از دوره عادی از کسب و کار. ساختمان قابل اعتماد هیئت مدیره در حالی که شما هنوز هم در اطراف برای به اشتراک گذاشتن ایده های خود را کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چشم انداز خود را برای آینده کسب و کار شما انجام خواهد شد به جلو.

در حالی که مدیران یا مدیران نقش را در سطح بالا تصمیم به نگه داشتن کسب و کار در حال حرکت در مسیر درست افسران’ نقش حکومت روز به روز عملیات. افسران باید بیشتر دست به مسئولیت برای اطمینان از اینکه استراتژی و تصمیم گیری گذاشته شده توسط مدیران در حال اجرا است. اگر شما رئیس جمهور شما ممکن است در نظر نامگذاری یک یا چند معاون رئیس جمهور و نظافت خود را جایگزین مربوط به او و یا او را در برخی از سطح بالاتر تصمیم گیری های عملیاتی.

خود را با مشاوران حرفه ای یعنی خود را وکیل و حسابدار و کارمند بانک می تواند منابع با ارزش که ممکن است شما را در توسعه مدیریت طرح جانشینی. علاوه بر این بسیاری از مشاوران کسب و کار در دسترس است که ممکن است کمک به شما را از طریق برخی از جنبه های عاطفی تدوین یک طرح. این می تواند بسیار دشوار است تصمیم گیری است که ممکن است مقدار قابل توجهی از زمان و روحی و روانی انرژی برای تشخیص و پیاده سازی است. این مهم است که برای شروع این فرایند طولانی قبل از مدیریت طرح جانشینی لازم می شود برای به حداکثر رساندن پتانسیل برای یک انتقال بدون درز از کسب و کار شما.

[ad_2]