چه زمانی بهترین زمان برای فروش کسب و کار شما?

[ad_1]

در چرخه زندگی هر کسب و کار “فروش کسب و کار” مسئله ای است که مطمئن شوید که برای آمدن دیر یا زود. این است که همچنین با اشاره به خروج و یا برنامه ریزی جانشینی. با برخی از کسب و کار آن می تواند به طور غیر منتظره. مالک می شود به طور جدی بیمار است و مجبور به خروج از کسب و کار. در حالی که آسان نیست موضوع به مقابله با آن می تواند رخ دهد. و هنگامی که یک صاحب باید ترک کسب و کار خود به دلیل بیماری علاوه بر تلفات عاطفی بر صاحب خانواده فقط تصور کنید که این مفاهیم برای رفتن کسب و کار. بنابراین آنچه که در حال معمولی حالات مواجه شده توسط صاحبان کسب و کار عامل خوبی تاسیس کسب و کار به عنوان آنها را مشاهده گزینه های خود را?

ممکن است گزینه های نهایی

1) آیا من کار بالا نهایی روز ؟

2) آیا من به نوبه خود آن را به کودکان?

3) آیا من فروش به کارکنان من?

4) آیا من فروش به یک خریدار ؟

5) D I ارائه آن را به یک رقیب?

برای مالک است که تصمیم می گیرد به ماندن تا زمانی که خود را “روز آخر” او حفظ کند تمام تصمیم گیری و کنترل شرکت است. اگر او طول می کشد هیچ اقدام و جلوگیری از سخت گیری های جانشینی او اماکن این شرکت در معرض خطر قابل توجهی از لحاظ مدیریت انتقال و عامل تداوم. مسائل مربوط به عدالت مربوط به اعضای خانواده و کلید زیردستان را حل نشده باقی می ماند و در روز ممکن است زمانی که آن را فقط ممکن است خیلی دیر برای صاف و راحت استراتژی خروج.

اساسی به مسائل مواجه شده و در حال حاضر مالک دنیای واقعی ارزش کسب و کار. چرا که در تمام حالات بالا اشاره شد ارزش کسب و کار خواهد شد و بازی بخش مهمی در تعیین آینده از کسب و کار.

یک نمونه موردی

فرضی مالک است و اداره یک کسب و کار با استفاده از مدیریت معاصر مهارت که کلی انگیزه و روحیه و حرکت این شرکت عالی است. او همچنین استخدام و توسعه با کیفیت بالا و انرژی کارکنان مسلح عملیات با یک مدیریت موثر اطلاعات در سیستم به همراه نصب و کنترل و اینتر-وزارت ارتباطات پیشرو به کار تیمی است که فعال این شرکت برای رسیدن به رشد دو رقمی بیش از ده سال گذشته

مثال بالا اشاره می کند که صاحب کسب و کار است که احتمالا سرسخت ریز است که بدون شک را به دقت در نظر گرفته و مراحل را به تدوین و فرموله کردن یک طرح به هموار خروج از کسب و کار در آن از نظر مردم با کیفیت و با فرض دلار ارزش. اما بسیاری از صاحبان کسب و کار استعداد نیست با گرايش برنامه ریزی و یا در حال توسعه مردم و در عین حال کسب و کار خود را سودآور هستند و همچنان به رشد و شکوفایی. من این کسب و کار این شرکت اغلب رشد می کند به دلیل مالک مشتاق بینش شناسایی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و مشتریان.

یک مسیر به دنبال

اگر شما مانند اکثر صاحبان کسب و کار هنگامی که ارزش کسب و کار فراتر می رود می گویند $500,000 نیاز برای برنامه ریزی موفق می شود یک اولویت است. کلید البته یادگیری ارزش شرکت. دو خوب قوانین به دنبال دارد: 1) اگر کسب و کار شما است که 5 سال یا مسن تر این ابتکار را به آن را به ارزش یک کسب و کار حرفه ای ارزیابی کارشناس (یک شرکت یا فردی که هیچ کاری نمی کند اما تخصص در کسب و کار ارزیابی). داشتن ارزش خود را “در جیب شما” شما را قادر به مقابله موثر با آن تماس شما می توانید تعداد دفعات مشاهده بر گرفتن از برخی از “بزرگتر نهاد” را در تو رفتگی در دیوار است که ممکن است چشم خود را در شرکت خود را به عنوان یک امکان دستیابی به هدف. 2) اگر شرکت شما است 20 سال یا مسن تر و حرفه ای ارزیابی می شود حیاتی پس از خود را تمام راه را از تفکر به عنوان به خوبی به عنوان اولویت های خود را در مورد جانشینی بدون شک تغییر هنگامی که شما یاد بگیرند که خود را در دنیای واقعی ارزش بازار است.

بنابراین هنگامی که بهترین زمان برای فروش کسب و کار شما? هنگامی که شما آگاه هستند از آن در دنیای واقعی ارزش و زمانی که برنامه ریزی برای صاف خروج گذار است و پشت سر شما. آن نوع از تبلیغات . . . . آن را نمی کند هزینه آن را می پردازد. موفق باشید!!

[ad_2]