چه مخرج مشترک موفقیت است ؟

[ad_1]

بسیاری از سال پیش, Albert E. N. خاکستری نوشت: یک سخنرانی تحت عنوان “مخرج مشترک موفقیت”. با استفاده از چندین سال تجربه موفق اجرایی آقای خاکستری یافت می شود پاسخ به سوالات بسیاری از ما احتمالا خواسته خودمان – سوالات مانند “چگونه می توانم جلوگیری از شکست در این کار جدید؟”… “چگونه می توانم مدیریت برای موفقیت در, جدید, جالب, حرفه ای؟”. آقای خاکستری متبلور افکار خود را در مورد این شایع است اما مهم شک و تردید است که همه ما تجربه در برخی از زمان در طول زندگی ما و او گنجانیده شده و آنها را در یک سخنرانی به نام “مخرج مشترک موفقیت”. اطلاعات در “مخرج مشترک موفقیت واقعا قدرتمند است.

او در مورد چگونه او در تلاش بود برای نظارت و هدایت تلاش تعداد زیادی از افرادی که در تلاش برای رسیدن به موفقیت بدون واقعا دانستن خود چه راز موفقیت است. او از این واقعیت است که مانند بسیاری از ما او آورده بود تا به این باور است که موفقیت نتیجه از کار سخت است. ناپلئون هیل نویسنده فوق العاده بهترین فروشنده “فکر می کنم و رشد ریچ” می گوید: “اگر شما یکی از کسانی که بر این باورند که کار سخت و صداقت به تنهایی به ارمغان خواهد آورد ثروت هلاک فکر! این درست نیست!

آلبرت خاکستری آمد تا با آنچه که او به عنوان یک مخرج مشترک موفقیت – یک مخرج مشترک موفقیت است که او می گوید آنقدر, بزرگ, بسیار قدرتمند و بسیار مهم و حیاتی است که به جای نوشتن یک سخنرانی در مورد آن او فقط آن را بر روی خط در کلمات از یک هجا بسیار ساده است که هر کسی می تواند آنها را درک کنید.

او گفت: مخرج مشترک موفقیت – راز موفقیت از هر کسی که تا به حال موفق بوده است – در این واقعیت نهفته است که “آنها تشکیل عادت از انجام کارهایی که شکست نمی خواهم به انجام است.”

آن است که وجود دارد – به عنوان ساده به عنوان آن – موفق شدن در انجام کارهایی که شکست نمی خواهم به انجام.

خاکستری سوال می پرسد “چرا موفق هستند مردم قادر به انجام همه چیز آنها می خواهم به انجام در حالی که شکست نه؟” چرا که افراد موفق باید یک هدف-به اندازه کافی قوی به آنها را به صورت عادت انجام همه چیز آنها می خواهم به انجام به منظور به انجام رساندن هدف آنها می خواهند به

انجام رساندن.

شریک زندگی کسب و کار مربی, Bob Proctor می گوید که اساسا همه چیز او می کند این روزها با توجه به فعالیت های کسب و کار می شود را به یک سوال ساده “است که آن را بر روی هدف است.” هدف ما این است که البته چه خواهد ما را به انجام آنچه معمولا ما نمی خواهید به انجام. هدف ما باید به اندازه کافی بزرگ و به اندازه کافی جسورانه به ما.

در مقاله آینده من خواهد شد به اشتراک گذاری باب مقاله و اطلاعات در مورد “هدف چشم انداز و اهداف” – نگاه کردن به آن است.

در حال حاضر بازگشت به مخرج مشترک موفقیت وجود دارد بیشتر به داستان و گفتار از من در اینجا ذکر شده است و اگر شما می خواهید یک کپی از “گفتار” (حدود 5-6 صفحات) پس لطفا احساس رایگان با من تماس بگیرید و من شما را با PDF از این سخنرانی.

[ad_2]