چگونه برای تبدیل شدن به موفق مربی غواصی

[ad_1]

در پایان از استاد توسعه وجود دارد یک امتحان – می ترسید مربی PADI امتحان! این طبیعت انسان است برای تمرکز بر گذراندن این آزمون اما آن را آزمایش واقعی در همه! آزمون واقعی است که برای اولین بار کلاس به شما آموزش یک مربی PADI.

این است که چرا از آن بسیار مهم برای انتخاب درست IDC. شما می خواهید به یادگیری از یک دوره مدیر که به شما می آموزد به یک مربی خوب نیست چگونه به تصویب IE. البته مدیران است که تمرکز بر گرفتن نمره کامل در اینترنت اکسپلورر اغلب انجام این کار به عنوان هزینه آماده سازی شما برای مشکلات زندگی واقعی که IDC باید به آماده سازی شما برای. تجربه دوره خود را مدیر یک بخش بزرگ در این. وقتی که من اولین بار شروع به تدریس استاد توسعه دوره به عنوان یک دوره جدید مدیر (آینده در ده سال پیش) من به این دام خودم. من بیشتر نگران من نامزد عبور IE از در نظر گرفتن زمان برای تمرکز بیشتر در دنیای واقعی آموزش.

با گذشت زمان و اعتماد به نفس من ساخته شده من شروع به تمرکز بر روی مشکلات من می دانستم که من مربی نامزدها را در خود روز به روز کار آنها پس از گذشت IE. من جدید پیدا اعتماد به نفس به من اجازه داد برای انجام این کار از آنجا که من در حال حاضر می دانستند که عبور اینترنت اکسپلورر خواهد بود یک نتیجه طبیعی این رویکرد است. من تا به حال تدریس چند IDCs و هیچ کس تا به حال شکست خورده است. ترس من از یکی از نامزدها عدم کاهش یافته است. تمرکز من بر استاد امتحان در طول آموزش کاهش می یابد. بنابراین من آموزش تمرکز تغییر داده است. من می خواستم من مربی نامزدها به آمار زمین در حال اجرا است. آموزش امن سرگرم کننده و به خوبی سازماندهی دوره های آموزشی PADI. این یک چیز به تصویب IE اما هنگامی که شما در زمین اولین کار خود را اگر شما را به یک ظرف غذا از چند دوره به شما آموزش, شما در حال رفتن به از دست دادن آن شغل است. متوجه شدم که این کار من را به مطمئن شوید که اتفاق نمی افتد. اخلاقی از داستان – پیدا کردن یک دوره مدیر با سالها تجربه. آنها را به شما آموزش را موفق خوانده مربی نه تنها به تصویب آزمون.

آموزش در شرایط مشابه به کسانی که شما قصد دارید به کار می کنند. این IDC قطعا آسان نیست, آن است که ساخته شده بسیار سخت تر توسط آب سرد و دید کم. پس از انتخاب به IDC در این شرایط قطعا می افزاید: یک مقدار از وظیفه بارگذاری. اگر شما در حال رفتن برای تدریس در این شرایط پس از عبور از IE آن را به خوبی ممکن است ارزش آموزش در همان شرایط. گزینه دیگری وجود دارد هر چند. شما ممکن است تصمیم به گرفتن IDC در آبهای گرم استوایی و OWSI رتبه زیر کمربند خود را و پس از آن را MSDT آموزش در شرایط سخت تر شبیه به کسانی که در آن شما برنامه ای برای آموزش.

در قسمت 2 من نگاه بیشتر در چیزهایی که شما می توانید هنگامی که شما باید به تصویب آزمون برای دریافت هزینه درآمد کافی به کار.

[ad_2]