چگونه برای تبدیل شدن به موفق معلم گیتار سریع

[ad_1]

آن را آسان تر از شما فکر می کنید به نوبه خود گیتار دانش آموزان به عالی بازیکنان و ایجاد یک زندگی بزرگ در همان زمان. در اینجا 3 راه برای انجام این کار:

1. خاص ایجاد طرح درس برای کمک به دانش آموزان در رسیدن به اهداف خود

این یک اشتباه رایج برای استفاده از تعمیم طرح درس برای همه دانش آموزان است. این شکست به دلیل گیتار خود را همه دانش آموزان باید منحصر به فرد اهداف موسیقی و سبک های یادگیری. آموزش عوض کردن آنها را با یک کوکی-برش رویکرد یادگیری در مورد خود اهداف خاص در طول یا قبل از درس اول. و سپس ایجاد یک منحصر به فرد طرح درس برای آنها برای کمک به آنها در رسیدن به اهداف خود و آنها را نشان می دهد پیشرفت خود را در تمام طول راه.

گیتار خود را به دانش آموزان تبدیل به فوق العاده با انگیزه زمانی که آنها می دانند که شما در حال کمک به آنها برای رسیدن به آنها چه می خواهند و شما در حال نشان دادن آنها پیشرفت خود را به طور مداوم. این نتایج در پیشرفت سریع تر و بهتر شهرت برای شما (=دانش آموزان بیشتر و بیشتر پول).

2. یاد بگیرند که چگونه به آموزش انواع مختلف دانش آموزان

هر دانش آموز می آموزد در راه های مختلف. برخی از آنها به راحتی دلسرد توسط اشتباه و یا ضعف تبدیل ایده به چالش کشیدن عمل. این نوع نیاز به تشویق اضافی و تن از اوایل پیروزی به ساخت اعتماد به نفس خود را. دیگر دانش آموزان در حال حاضر اعتماد به نفس در توانایی های خود هستند و قادر به تمرین تمرینات خسته کننده زمانی که آنها می دانند که آن کمک خواهد کرد که آنها را در دراز مدت.

آن را تا به شما به عنوان معلم به شناسایی دانشجویی که شما در حال کار با و آموزش آنها را بر این اساس. توجه به این جنبه از آموزش تا شناسایی دانشجویی انواع تبدیل به طبیعت دوم. بهتر است شما در این سریع تر دانش آموزان خود را بهبود بخشد.

علاوه بر این برخی از دانش آموزان ممکن است در طول زمان تغییر پس از آن تا به شما برای تماشای این و تنظیم.

نکته: در حالی که آموزش مبتدی دانش آموزان مطمئن شوید برای اجتناب از چیزهایی مانند سلفژ و تئوری موسیقی در شروع است. این دانش آموزان می خواهند برای شروع بازی چیزی موسیقی را به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است (که آیا آنها آن را می دانم یا نه). کمک به آنها انجام این کار به سرعت ایجاد اعتماد به نفس خود را و شور و هیجان برای یادگیری است.

3. استاد آموزش گیتار مبتدی, دانش آموزان

آموزش مبتدیان بسیار مهم است برای ساخت پول بزرگ در گیتار خود را آموزش کسب و کار. وجود دارد بیشتر مبتدی و دانش آموزان از هر نوع دانش آموز. هنگامی که شما استاد آموزش گیتار مبتدی, دانش آموزان, شما قادر به آموزش بیشتر دانش آموزان خود را پر کنید آموزش برنامه ریزی و نگه داشتن آن برای سال های بسیاری است.

می خواهید برای دریافت خوب در آموزش مبتدی حق دور ؟ شروع آموزش: چگونه برای آموزش آکورد.

[ad_2]